Λιβεριανική εταιρεια εξοφλεί τιμολόγια που εκδίδονται στο όνομα κυπριακής εταιρείας ιδιοκτησίας ακινήτων για την ανακαίνιση και επισκευή κτιρίου ιδιοκτησίας της.. Οι εξοφλήσεις γίνονται για λογαριασμό του μετόχου και για την χρονική περίοδο 01/01/2011 εως 31/12/2013 για τιμολόγια έκδοσης της ιδιας χρονικής περιόδου . Ζητήθηκαν από τον έλεγχο δικαιολογητικά προέλευσης των χρημάτων.

Μπορεί να γίνει δεκτό από τον έλεγχο οτι η λιβεριάνικη εταιρεία πληρώνει για λογαριασμό του μετόχου φυσικού προσώπου και κάτω από ποιές προυποθέσεις ? Αρκεί ενα απλό έγγραφο συμφωνίας ανάμεσα στον μέτοχο και την λιβεριάνική ? Σε αυτή την περίπτωση κατά την απογραφή της 01/01/2014 θα πιστωνότανε τα ίδια κεφάλαια.

Η θα ήταν προτιμότερο να υπάρχει μια δανειακή σύμβαση ανάμεσα στην κυπριακή και την λιβεριάνική οπότε κατά την απόγραφή της 01/01/2014 θα πιστωνότανε ενας δοσοληπτικός λογαριασμός δανείου με την λιβεριάνική ?