Καλημέρα ,

Διαβάζοντας παρόμοια απάντηση σε εξωδικαστική σύμβαση με ιδιώτη ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις.

Ύστερα από διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων η εταιρεία μας πχ από την οφειλή που έχει από πελάτη της θα λάβει αντί του ποσού των 80.000,00 € τα 70.000,00 €.

Αυτό έγινε με ένα απλό ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο πληρεί εν μέρη το κώδικα για τη χαρτοσήμανση αλλά η εφορία αρνείται να το παραλάβει καθώς δεν αναφέρεται το ποσό των 80.000,00 € ( που πρέπει να μπει το χαρτόσημο 2,4 % ) αλλά μόνο ο τρόπος εξόφλησης των 70.000,00 € και η παραίτηση από κάθε άλλο δικαίωμα.

Τα ερωτήματα μου

1) Εμείς σαν εταιρεία θα εκδώσουμε Πιστωτικό Τιμολόγιο 10.000,00 € βάσει του Ιδιωτικού Συμφωνητικού ?

2) Εφόσον στον συμφωνητικό δεν αναγράφεται ότι ο οφειλέτης πρέπει να πληρώσει το χαρτόσημο , πρέπει να το αποδώσουμε εμείς ?

3) Σε περίπτωση ελέγχου για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου υπάρχει περίπτωση ο έλεγχος να θεωρήσει ότι εμείς ήμασταν υπόχρεοι σε χαρτοσήμανση εφόσον δεν προβλέπεται από το συμφωνητικό? Αν ναι η παράβαση είναι στα 500,00 € ( Διπλογραφικά βιβλία ) πλέον προσαυξήσεων για τους μήνες του εκπροθέσμου ?

Σας ευχαριστώ πολύ