Καλησπέρα σας,

Ανώνυμη εταιρεία έχει υποχρέωση προς τον εκμισθωτή των γραφείων της έδρας της 100.000,00 ευρώ ως απλήρωτα μισθώματα προηγούμενων ετών.

Οι δύο συμβαλλόμενοι συντάσσουν και υπογράφουν από κοινού ιδιωτικό συμφωνητικό όπου συμφωνείται η μείωση της υποχρέωσης στις 50.000,00 ευρώ, τα οποία συμφωνείται να εξοφληθούν με μηνιαίες δόσεις σε διάστημα δύο ετών. Στο συμφωνητικό αναγράφεται ότι σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η συμφωνία, η υποχρέωση θα επανέρθει στο αρχικό ποσό.

Το ερώτημα είναι πότε πρέπει να προστεθεί το ποσό της μείωσης στα έκτακτα κέρδη της εταιρείας και γιατί? Θα πρέπει να προστεθεί κατά την χρήση της υπογραφής του συμφωνητικού, να προστεθεί κάθε έτος αναλογικά ή μετά το πέρας της εξόφλησης του ποσού του συμφωνητικού?

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων