Καλησπέρα σας. Θέτω τα παρακάτω ερωτήματα. ΕΕ συνάπτει συμφωνία με εταιρία με έδρα τη Βουλγαρία για προώθηση των προιόντων της Βουλγαρικής εταιρίας. Το αντικείμενο των εταιριών είναι ίδιο ( ορθοπεδικά είδη ). Στο συμφωνητικό θα αναγράφεται η προμήθεια της ελληνικής εταιρίας και ο τρόπος πληρωμής της.
Α) Είναι φορολογικά νόμιμη η συναλλαγή αυτή ή υποχρεωτικά πρέπει να γίνει πώληση των προιόντων στην Ελληνική εταιρία? Εάν είναι νόμιμη, τότε είναι σωστή η διαδικασία που σας περιγράφω? Η Βουλγαρική εταιρία θα στέλνει με ΔΑ, CMR, φορτωτική τα εμπορεύματα στην ελληνική εταιρία με σκοπό την πώληση τους από την Ελληνική. Η Ελληνική εταιρία θα εκδίδει τιμολόγια ή αλπ όταν πουλάει και στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδει εκκαθάριση προς τη Βουλγαρική εταιρία που θα αναφέρει τα είδη που πούλησε, την αξία τους και την προμήθεια της. Θα καταθέτει στον τραπεζικό λογαριασμό της Βουλγαρικής εταιρίας τη διαφορά των εισπράξεων μείον την προμήθεια της.
Β) Στα παραστατικά που θα εκδίδει η Ελληνική εταιρία ( τιμ. ή αλπ ) θα πρέπει να αναγράφει πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου ή μπορεί, αντί να το αναφέρει στα παραστατικά, να κάνει γνωστοποίηση στην ΔΟΥ ότι για τις πωλήσεις των τρίτων θα χρησιμοποιεί ειδική σειρά?
Γ) Τα παραστατικά πωλήσεων που θα εκδίδει η Ελληνική εταιρία θα είναι με ΦΠΑ ή όχι? Θεωρώ ότι τα τιμολόγια χωρίς ΦΠΑ ενώ οι αλπ με ΦΠΑ. Στα τιμολόγια ποιο είναι το άρθρο της απαλλαγής του 2859/2000 που θα αναγράφεται? Με τις αλπ, εάν χρεώνει ΦΠΑ, πως θα αποδίδεται?
Δ) Η εκκαθάριση που θα εκδίδει η Ελληνική εταιρία στο τέλος κάθε μήνα θεωρώ θα είναι χωρίς ΦΠΑ. Βάσει ποιου άρθρου του 2859/2000?
Ε) Στην περιοδική ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου και αν ναι σε ποιο πεδίο?
Ζ) Listing για την εκκαθάριση θα κάνει?

Σας ευχαριστώ