Μονοπρόσωπη ΕΠΕ έχει στην κυριότητας της ακίνητο Αντικειμενικής αξίας 150.000 ευρώ περίπου. Προτίθεται να το μεταβιβάσει στον μοναδικό εταίρο στην τιμή των 100.000 ευρώ.

1) Ο φόρος μεταβίβασης θα είναι 3%?

2) Ως αξία πώλησης στα βιβλία της η ΕΠΕ, θα δηλώσει το ποσό των 100.000 ευρώ η το ποσό των 150.000 ευρώ?