Ατομική επιχείρηση - πολύ μικρή οντότητα - με διπλογραφικά βιβλία την χρήση 01/01/15-31/12/15 . Το οικονομικό έτος 2015 θα κάνει ισολογισμό - πολύ μικρή οντότητα - με διπλογραφικά .
Στην 01/01/16 αλλάζει τα βιβλία σε απλογραφικά .

Έως 31/12/14 έκανε απογραφή
την χρήση 01/01/15 έως 31/12/2015 μπορεί να μην κάνει απογραφή λήξης κια πως διαχειρίζομαι την απογραφή έναρξης?
πότε σταματάει να υποχρεούται σε τήρηση ποσοτικής απογραφής και πως διαχειρίζομαι την απογραφή έναρξης ?

Ευχαριστώ