Αναφορικά με το νέο ασφαλιστικό και τον υπολογισμό των εισφορών του ΟΑΕΕ από 01/01/2017 θέλουμε τη συνδρομή σας στα κάτωθι: 1. Οι εισφορές θα υπολογίζονται σύμφωνα με το 70% του κατώτατου βασικού μισθού ήτοι 586,08. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που προκύπτει (400 € περίπου), αφορά τις εισφορές σε μηνιαία βάση; 2. Έχει ορισθεί η κατώτατη κλίμακα εισφορών; πχ. επιτηδευματίας, εμφανίζει ζημιές την τελευταία πενταετία, όμως σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς και εξαιτίας των ετών ασφάλισης του οι μηνιαίες εισφορές του ανέρχονται σε 400 € περίπου. Με το νέο ασφαλιστικό, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το φορολογικό αποτέλεσμα ή θα κατατάσσονται σε ασφαλιστικές κλάσεις; 3. Έχει διευκρινιστεί ο τρόπος υπολογισμού των μετόχων - εταίρων νομικών προσώπων; Διαχειριστής σε Ι.Κ.Ε. που δεν λαμβάνει επιχειρηματική αμοιβή τι ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλει; Μέτοχος σε Α.Ε., μέλος του Δ.Σ. και παράλληλα μισθωτός τι εισφορές θα καταβάλλει; 4. Σε δήλωση του Κατρούγκαλου είχε ειπωθεί ότι, έστω επιτηδευματίας ο οποίος ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και διαθέτει και την ιδιότητα του μισθωτού, για την εξεύρεση των εισφορών που θα καταβάλει θα συνυπολογιστούν τα καθαρά εισοδήματα και από τις δύο πηγές. Έχει διευκρινιστεί κάτι επ αυτού; 5. Σε Ι.Κ.Ε. μόνο ο διαχειριστής οφείλει να ασφαλίζεται στον ΟΑΕΕ, ισχύει ακόμα; Τα υπόλοιπα μέλη - εταίροι οφείλουν να ασφαλιστούν.;