1. Μισθωτός και ταυτόχρονα μέλος Ο.Ε η οποία ΟΕ εχει ζημίες θα πληρώνει εισφορές για της μισθωτές υπηρεσίες στον εφκα (πρώην ικα μεσω ΑΠΔ ο εργοδοτης του ) και θα πληρώνει και το ελάχιστο για την ΟΕ? 2. Μελος σε 2 Ο.Ε η οποίες η μια δείχνει κέρδη και άλλη ζημιά , θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές για την μεν πρώτη πάνω στα κέρδη και για την μεν δεύτερη το ελάχιστο η μόνο για τα κέρδη 3. Μελος ΔΣ το οποίο εχει ποσοστό κάτω από 3% αλλά παίρνει με απόφαση ΓΣ αμοιβή κάθε μήνα θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές πάνω στην καθαρή αμοιβή του (π.χ 1500 μικτα - εισφ. αλληλεγγύης - φόρος μισθωτών υπηρεσιών ) 4. Μελος ΔΣ με ποσοστό άνω του 3% που παίρνει αμοιβή τι ασφαλιστικές εισφορές έχει ? 5. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αν είναι και μισθωτός τι αλλάζει ?