ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν4071/2012 ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ(ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΩΝ. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ