Θα ήθελα να με ενημερώσετε
1. με ποιον συντελεστή φορολογείται η αποζημίωση απόλυσης &
2. εαν η αποζημίωση για ηθική βλάβη θεωρείται εισόδημα και φορολογείται και αν ναι με τι συντελεστή.