Αξιότιμοι κύριοι, παρακαλώ απαντήστε μου στο εξής:
Κατά την διασταύρωση των τιμολογίων για τις ΜΥΦ του 2014, διαπιστώθηκε ότι ΑΕ δεν έχει καταχωρήσει στα στοιχεία της τιμολόγιο αγοράς ενός μεταχειρισμένου δικύκλου καθαρής αξίας 81,30€ και φπα 18,70€ (ΦΠΑ μη εκπιπτόμενο στην ΦΕ). Δεδομένου ότι επί της ουσίας τα ποσά είναι μικρά, το φπα μη εκπιπτόμενο άρα προσαυξάνει την αξία του παγίου, ποια θα ήταν η καλύτερη εναλλακτική μεταχείριση του τιμολογίου για να μην αλλάξει ο ισολογισμός του 2014?
Σας ευχαριστώ