καλημέρα σας

Σε συνέχεια άλλου ερωτήματος σχετικά με την εξαήμερη απασχόληση έχω περίπτωση υπαλλήλων σε ξενοδοχείο που απασχολούνται έξη ημέρεσ την εβδομάδα απο 6,5 ώρεσ ημερησίως. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δηλώνονται ωσ πλήρη απασχόληση η μερική; Δηλαδή με 25 μέρες ή 22; Τον μισθό τον έχω υπολογίσει βάσει τησ σύμβασης των ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Σασ ευχαριστω πολύ