Σε περίπτωση απασχόλησης σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα παρέχεται η δυνατότητα
εξαήμερης μερικής απασχόλησης ήτοι 6 μέρες την εβδομάδα 4 ώρες καθημερινά?
Επίσης σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης μπορεί να εφαρμοσθεί η εξαήμερη εργασία με 6,40 ώρες ημερησίως ή είναι υποχρεωτική η πενθήμερη απασχόληση με δύο ημέρες ανάπαυσης?
Να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι αμείβονται βάση ΕΓΣΣΕ.