Σε έλεγχο της χρήσης 2013 σε εταιρία προέκυψε απόκρυψη φορολογητέας ύλης απο μη έκδοση αποδείξεων και καταλογήσθηκαν πρόστιμα και φόροι για ΚΦΑ , εισόδημα και ΦΠΑ. Εντός 20 ημερών ασκήθηκαν οι αντιρρήσεις στην ΔΟΥ για το αποτέλεσμα των προσωρινών φύλλων. Εν το μεταξύ δημοσιεύθηκε ο Ν.4337/2015 που μετριάζει τα πρόστιμα. Το ερώτημα μου είναι αν θα πρέπει όταν συνταχθούν τα οριστικά φύλα ελέγχου να υπολογισθούν με βάση τον Ν4337/2015 ή αφορά μόνο παραβάσεις που έχουν γίνει από την 1/1/2014 και μετά ; Ακόμη θα πρέπει να κάνω κάποιες ενέργειες στην ΔΟΥ π.χ. αίτηση για υπολογισμό με τον 4337 ;