Σε σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας αναγράφεται το Δ/Υ χωρίς να προσδιοριζεται κατά μέγεθος και θέση τότε αναγράφουμε στην στήλη 22 το σύνολο των κτισμάτων;