Μίνι μάρκετ με απλογραφικά ξεπερνά το 1.500.000 τζίρο το 2014 και το ίδιο συμβαίνει και στο 2015.
Η επιχείρηση πουλάει και εφημερίδες -περιοδικά.

α)Πρέπει από 1/1/2016 να τηρήσει διπλογραφικά βιβλία ?

β)στο συνολικό τζίρο υπολογίζονται και οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων(εφημερίδες -περιοδικά)
ή υπολογίζεται μόνο το έσοδο της επιχείρησης (προμήθεια) ??