Καλημέρα σας,
Δικηγόρος πήρε μέσα στο 2014 ποσό 30.000,00 από εταιρεία με έδρα τη Λιβερία. Δεν έκοψε Τ.Π.Υ.

Μπορεί να δικαιολογήσει τα χρήματα αυτά ως δάνειο? Άρα να τα εμφανίσει στο Ε1 του φορολογικού έτους 2014 και να κάνει στο μέλλον τις αποπληρωμές? Ένα έγγραφο μεταξύ τους που να προβλέπει το δάνειο αρκεί? Πρέπει το δάνειο αυτό το οποίο θα θεωρηθεί προσωπικό να εμφανιστεί στα απλογραφικά βιβλία της?

Η δικηγόρος παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην εταιρεία αυτή για το 2015. Κόβει Τ.Π.Υ χωρίς ΦΠΑ. Οι υπηρεσίες ουσιαστικά παρέχονται στην Ελλάδα και αφορούν στην ενημέρωση για διάφορες νομικές διαδικασίες, συστάσεις εταιρειών, τήρηση πρακτικών και άλλες εργασίες που ζητούν ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες και σε Ιταλική εταιρεία πιστοποιημένη στο VIES ,κόβει Τ.Π.Υ χωρίς ΦΠΑ και υποβάλλει VIES.

Ορθά δεν επιβάλλεται ΦΠΑ στις 2 περιπτώσεις ? Ποια διάταξη πρέπει να αναγράφεται στο Τ.Π.Υ.?

Ευχαριστώ