ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΗΡΕ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ. ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΠΟΣΟ 18.000,00 ΕΥΡΩ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΝΑ ΤΟ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 5 ΚΩΔ.727 ?