Προσωπική εταιρεία (ΟΕ) με 2 μέλη εταίρους αδέλφια 50%-50% έχουν συστήσει απο το 2006 μια κατασκευαστική εταιρεία η οποία το 2006 αγόρασε ένα οικόπεδο προκειμένου να αναγερθούν εκεί διαμερίσματα.Η εταιρεία όμως παρέμεινε ανενεργή χωρίς καμία άλλη πράξη όλα αυτά τα χρόνια και σήμερα θέλουμε να την λύσουμε και να κάνουμε διακοπή εργασιών αυτής.Το πρόβλημα μας καθώς και τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής.

1)Εαν μεταβιβάσουμε με πώληση το οικόπεδο στους εταίρους και μετά κανουμε λύση της εταιρείας,
αυτή θα φορολογηθεί στο ύψος της αντικειμενικής και με τι συντελεστή και διαδικασία?

2)Εαν λύσουμε την εταιρεία και την θέσουμε σε καθεστώς εκκαθάρισης μπορεί να διαφοροποιηθεί κάτι
στην διαδικασία της μετέπειτα μεταβίβασης του οικοπέδου στους εταίρους και ενδεχομένως να
αλλάξει ο τρόπος φορολογίας?

3)Υπάρχει θέμα φπα για μεταβίβαση οικοπέδου απο κατασκευαστική εταιρεία όταν δεν έχουν ανεγερθεί
διαμερίσματα?

4)Με ποιό τρόπο κατα την γνώμη σας θα μπορούσε να λυθεί η εταιρεία αυτή και να γίνει η διακοπή
εργασιών της με τον πιο ευνοικά οικονομικό τρόπο?