Εταιρεία ΟΕ έχει στην κατοχή της ένα ακίνητο, θα κάνει διακοπή εργασιών εντός του έτους και για αυτό θα το πουλήσει.

Τα χρήματα της πώλησης θα τα εισπράξει σταδιακά σε 2 χρόνια.

Μπορεί η εταιρεία παρ όλο που δεν έχει εισπράξει όλες τις απαιτήσεις της να κάνει διακοπή εργασιών?

Θα φορολογηθεί μέσα στο 2018 για όλο το ποσό πώλησης του παγίου ή μόνο κατά το μέρος που έχει εισπράξει μέσα στο 2018.

Η εταιρεία τηρεί απλογραφικά βιβλία.