Ναυτιλιακή εταιρία του Ν.959 έχει ενδοκοινοτικές συναλλαγές παροχής υπηρεσιών που αφορούν την δραστηριότητα του πλοίου της στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Η εγκύκλιος 1091531/25-9-2009 με τις οδηγίες αναφέρει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής για πράξεις που απαλλάσσονται του φόρου. Στην δική μας περίπτωση αυτές οι συναλλαγές είναι του άρθρου 27 του Ν.2859. Υποβάλλεται για αυτές τις συναλλαγές πίνακας ενδοκοινοτικών συναλλαγών παροχής υπηρεσιών;

Δεύτερο ερώτημα είναι αν τα υλικά για τα πλοία μας που αγοράζονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει για αυτές τις συναλλαγές να υποβληθεί πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, αφού και αυτές οι συναλλαγές είναι στις ειδικές απαλλαγές του άρθρου 27.

Τρίτο ερώτημα είναι αν οι αμοιβές μας ναύλωσης των πλοίων μας πρέπει να υποβάλλονται στον πίνακα ενδοκοινοτικών παροχών υπηρεσιών καθώς πρόκειται για αμοιβές που εντάσσονται στις ειδικές απαλλαγές του άρθρου 27.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.