Καλησπέρα,

Αγοράζουμε καύσιμα για τα αυτοκίνητα του εταιρικού μας στόλου με χρήση καρτών από τις εταιρείες πώλησης καυσίμων οι οποίες επιτρέπουν να αγοράζονται καύσιμα συγκεκριμένης ποσότητας ή αξίας. Επειδή οι αγορές ανά γέμισμα είναι κάτω από 300 Ευρώ (καθαρή αξία) χρησιμοποιούμε ως παραστατικό για τις εγγραφές μας την μηχ/νη ΑΛΠ που εκδίδεται από το πρατήριο, ωστόσο όμως δεν αναγράφεται είτε μηχ/κα είτε χειρόγραφα η πινακίδα του οχήματος στην απόδειξη λιανικής ούτε τίθεται η σφραγίδα του πρατηρίου όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις.
Η ανάγκη αυτή καλύπτεται από ειδικό voucher που εκτυπώνεται από το βενζινάδικο ενώ υπάρχει και ενημέρωση από το statement που εκδίδει μηνιαίως η εταιρέια που υποστηρίζει τα βενζινάδικα.

Κατόπιν των ανωτέρω το ερώτημα είναι εάν από 01/01/2015 με βάση τον Ν.4308/2014 τη σχετική ερμηνευτική ΠΟΛ 1003/2014 αλλά και τις αποφάσεις περί τιμολόγησης των καυσίμων που υπάρχουν κατά καιρούς,επαρκεί το voucher για την ταυτοποίηση της συναλλαγής ως πραγματικό έξοδο της εταιρέιας και άρα δεν τυγχάνει αμβισβήτησης από τον φορολογικό έλεγχο;

Τέλος σε περίπτωση απώλειας της ΑΛΠ αποστέλλεται μία επιβεβαίωση της συναλλαγής με τα πλήρη στοιχεία της από την εταιρέία που υποστηρίζει τα βενζινάδικα καθώς δεν είναι δυνατή η εύρεση ακριβούς αντιγράφου ΑΛΠ από το εκάστοτε βενζινάδικο. Αυτό γίνεται αποδεκτό από τον φορολογικό έλεγχο;