ΕΧΩ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ.ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΕΚΠΤΙΠΤΟΥΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΤΥΧΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΝΕΙ  ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ Η ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ.ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 2014 ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε5 ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ ΤΟ 3% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ.ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΕΚΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.