Στην υποβολή δηλώσεων παρακράτησης φόρων
εκ παραδρομής η πάγια αντιμισθία δικηγόρου μπήκε στην δήλωση από επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι από μισθωτή εργασία ωστόσο ο φόρος έχει αποδοθεί.
Τώρα στην υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων από επιχειρηματική δραστηριότητα προκύπτει φόρος για επιστροφή και στην τροποποιητική δήλωση από ΦΜΥ θα είναι χρεωστική (θα υποβληθεί το πρόστιμο του άρθρου 59 Ν.4174 το διπλάσιο σε καταβολή φόρου από μισθωτή εργασία;)