ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕ COMMITMENT ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΠΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΟΥΡ. ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4308 (ΕΛΠ) ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΕΡΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΒΣ?