Ως πρακτορείο ταξιδιών αναλαμβάνω μόνο την διαμονή πελάτη μου σε ξενοδοχείο είτε στο εσωτερικό είτε εντός της κοινότητας. Το ξενοδοχείο τιμολογεί την διαμονή στα στοιχεία του πρακτορείου μου σε μια τιμή Α και εγώ τιμολογώ στον πελάτη μου σε μία τιμή Α+. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:1)Στο τιμολόγιο που θα εκδώσω για την διαμονή του πελάτη μου σε ξενοδοχείο είτε στο εσωτερικό είτε εντός της κοινότητας θα υπολογίσω ΦΠΑ ; 2)Oι περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν στις υπηρεσίες πακέτου; 3)Για τα ενδοκοινοτικά τιμολόγια της παραπάνω περίπτωσης θα υποβάλλω ανακεφαλαιωτικό πίνακα; 4)Το ερώτημα αυτό είναι λίγο άσχετο με τις παραπάνω περιπτώσεις. Τα τιμολόγια εξόδων που παίρνω και δεν έχουν ανάλυση του ΦΠΑ με την παρατήρηση «το ΦΠΑ εμπεριέχεται –ειδικό καθεστώς πρακτορείων» πως θα το καταχωρήσω στο βιβλίο μου ; με ανάλυση του ΦΠΑ;