Μονοπρόσωπη ΕΠΕ έχει λάβει δάνειο από Τράπεζα μέ εγγύηση ισόποση κατάθεση σε προθεσμιακό λογαριασμό με δικαιούχους τόν μοναδικό εταίρο καί συγγενικό του πρόσωπο . ( Τό ποσόν τής προθεσμιακής δημιουργήθηκε από έσοδα τού συγγενή .) Η ΕΠΕ αδυνατεί να εξοφλήσει το δάνειο με δικά της χρήματα καί τελικά , είτε συναινετικά , είτε όχι , το δάνειο θα εξοφληθεί μέ τόν λογαριασμό εγγύησης , δηλαδή μέ χρήματα πού δέν ανήκουν καί φυσικά δέν εμφανίζονται στά βιβλία τής ΕΠΕ . Το υπόλοιπο ταμείου τής ΕΠΕ δέν επαρκεί για τήν εξόφληση τού δανείου καί τυχόν αύξηση κεφαλαίου, μέ σκοπό τήν ενίσχυση τού ταμείου ,δέν καλύπτεται από το πόθεν έσχες τού μοναδικόυ εταίρου .
Τό ερώτημα είναι ,
έχει εξετασθεί από τήν Διοίκηση παρόμοιο θέμα στό παρελθόν , υπάρχει κάποια σχετική εγκύκλιος ή ΠΟΛ , προβλέπεται κάποιος τρόπος αντιμετώπισης ?
ευχαριστώ