Έλληνας δικηγόρος φυσικό πρόσωπο εκδίδει ΤΠΥ σε καναδική εταιρεία για υπηρεσίες που πρόσφερε στην Ελλάδα. Πρέπει να βάλει στο ΤΠΥ ΦΠΑ 23%?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων