Κατά την υποβολή της φορολογικής μου δήλωσης φορ.ετους 2014 Εμφανίστηκαν αναρομικες αποδοχές συντάξεων. Κάποιες απ΄αυτές αφορουν τα έτη 2007 και 2008 τα οποία είναι παραγεγραμμένα. Εν αγνοία μου υπέβαλλα τροποποιτικές δηλώσεις και για τα εν λόγω έτη οι οποίες Και εκκαθαρίστηκαν .Θα ήθελα να γνωρίζω σε ποιο έτος θα έπρεπε να φορολογηθούν , αν θα πρέπει να ακυρωθουν οι τροποποιητικές που έχουν ήδη υποβληθεί και επίσης να αναφέρετε βάση ποιού εγγραφου η εγκυκλίου απαντάτε.