Στην ΠΟΛ 1088/2004 αναφέρεται

Επισημαίνουμε ότι, στις περιπτώσεις που Ε.Δ.Δ.Α. χρησιμοποιήθηκαν πέραν της δωδεκάμηνης περιόδου για την οποία είχαν θεωρηθεί, λόγω μη εξάντλησης του ορίου απαλλαγής., όπως έχει γίνει δεκτό για διευκόλυνση των επιχειρήσεων. δεν επιβάλλονται κυρώσεις και το όριο που χρησιμοποιήθηκε μετά τη λήξη της δωδεκάμηνης ισχύος του Ε.Δ.Δ.Α. αφαιρείται από αυτό της επόμενης περιόδου ( ΠΟΛ. 1296/1994 ΕΔ.Υ.Ο.). Πότε καταργήθηκε και μια ΠΟΛ