1) Επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία εμφανίζει στις 31/12/2014 στο λογαριασμό 33-91 υπόλοιπο 20.000 ευρώ από το 2012 λόγο 3 σφραγισμένων επιταγών. Η επιχείρηση στις 31/12/2013 διέγραψε επισφάλειες που είχαν δημιουργηθεί ως υπόλοιπο στον 44-11 αφήνοντας ένα υπόλοιπο 1000 ευρώ στον 44-11.
α) Ποιές εγγραφές θα πρέπει να γίνουν για την διαγράφή των σφραγισμένων επιταγών ως οφειλές ανεπίδεκτες είσπραξης και τι γίνεται με το ΦΠΑ που εμπεριέχεται (αφού οι επιταγές εξοφλούσαν έναντι αρκετών τιμολογίων);
β) Ποιες εγγραφές θα πρέπει να γίνουν για την μεταφορά του υπολοίπου από τον 44-11 σε λογαριασμό εσόδων και με ποια ημερομηνία;

2) Σε περίπτωση που Ο.Ε. η οποία τηρεί διπλογραφικά βιβλία και η οποία έχει συσσωρευμένες ζημιές 900.000, κεφάλαιο 1.700.000 και λογ/σμο αφορολόγητου αποθεματικού αναπτυξιακού νόμου 3299 ύψους 1.150.000, αποφασίζει την μείωση του κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή μπορεί  να επιστρέψει χρήματα στους εταίρους ή θα πρέπει υποχρεωτικά να μειώσει τις ζημιές; Πρόκειται για ΟΕ που απαρτίζεται από 2 εταίρους συζύγους και οι οποίοι χρειάζονται ρευστότητα για προσωπικούς λόγους. Αν δεν μπορεί να γίνει με μείωση του κεφαλαίου υπάρχει μήπως άλλος τρόπος που θα μπορούσαν να τραβήξουν χρήματα με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τους ίδιους και για την εταιρεία;