1) Ποια είναι η φορολογική αντιμετώπιση ενίσχυσης που πήρε ατομική επιχείρηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35 ετών» - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Το εν λόγο πρόγραμμα καλύπτει γενικά όλες τις δαπάνες λειτουργίας της επιχείρησης. Με βάση τον 2238 στο πλαίσιο παλαιότερων προγράμματων του ΟΑΕΔ η επιδότηση που εισέπραταν άνεργοι για την έναρξη επιχείρησης ήταν αφορολόγητα ενώ ενισχύσεις που κάλυπταν αγορά εξοπλισμού ή απασχόληση εργαζομένου μείωναν τη δαπάνη (αποσβέσεις ή μισθοδοτικό κόστος αντίστοιχα). Ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση με βάση τον Ν.4172;

2)Σχετικά με το ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
α) Ποια είναι η φορολογική του αντιμετώπιση τόσο στην περίπτωση αγρότη του ειδικού καθεστώτος όσο και αγρότη του κανονικού καθεστώτος. Επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο φορολογικά ή απλά και μόνο έχει ρόλο πληροφοριακό για σκοπούς ΦΠΑ; 
β) Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εμφανίζεται στο βιβλίο εσόδων εξόδων σε πληροφοριακό λογαριασμό; 
γ) Εκδίδεται σε κάθε περίπτωση χωρίς ΦΠΑ;