1. Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πραγματοποίησε εκδήλωση στο χωριό όπου πούλησε αναψυκτικά, οινοπνευματώδη, σουβλάκια κλπ.για τα οποία έχει παραστατικά αγοράς χωρίς έκδοση παραστατικών. Τα έσοδα αυτά θεωρούνται εκτός πραγματοποίησης του σκοπού και πρέπει να αποδοθεί
φόρος 26% με τη δήλωση του νομικού προσώπου?

2. Πως μπορεί να προσδιοριστεί η αξία απογραφής αγροτικού προϊόντος(ΠΟΠ-βιολογικού) π.χ φάβας Σαντορίνης  όταν έχουμε να κάνουμε με ιδιοπαραγόμενο σπόρο , χωρίς αγορά λιπασμάτων ή άλλων φυτοφαρμάκων και με ένα ελάχιστο ποσό εργοσήμου για την συλλογή του καρπού, σε ιδιόκτητο χωράφι?

3.Τελικά οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων οφείλουν να αναγράψουν στο Ε2 τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση αυτών και αντίστοιχα στα βιβλία τους το έξοδο ή όχι ?

Ευχαριστώ