Το ερώτημα αφορά στη δυνατότητα να καταχωρούνται ( βάσει των ΕΛΠ ) με μια συγκεντρωτική εγγραφή στο τέλος του μήνα οι φορτωτικές ανά προμηθευτή. Το ίδιο ερώτημα υπάρχει και για τους προμηθευτές καυσίμων αυτοκινήτων . 

Εννοείται ότι υπάρχει αναλυτική κατάσταση με τις δαπάνες που περιλαμβάνονται στην εγγραφή.

Μπορεί μια εταιρία να καταχωρήσει με μια συγκεντρωτική εγγραφή το μήνα ( την τελευταία ημέρα ) τις φορτωτικές του μήνα ανά  προμηθευτή της η θα πρέπει να γίνεται εγγραφή ανά ημέρα συγκεντρωτικά?

Συνεχίζει να υπάρχει το ανώτατο όριο των 150 € στο παραστατικό όπως στον ΚΦΑΣ?