Παρακαλώ απαντήστε μου στο εξής:
Εταιρεία ΕΕ με απλογραφικά βιβλία και με ΚΑΔ 68.20.12.03 (Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων) έχει στην κατοχή της γήπεδα και υπολογίζει τεκμαρτά έσοδα & έξοδα ιδιόχρησης  με 3% επί της αξίας τους. Για τα έξοδα από ιδιόχρηση στο Ε3 συμπληρώνεται ο κωδ. 531? Για τα έσοδα ποιος κωδικός στο Ε3 θα πρέπει να δηλωθεί?
Παρακαλώ μια όσο το δυνατόν πιο σύντομη απάντηση...
Ευχαριστώ