Ελληνας μεταφορέας αναλαμβάνει την μεταφορά εμπορευμάτων που εξάγει Ελληνική επιχείρηση σε άλλο κράτος μέλος .

1.Είναι σε κάθε περίπτωση ενδοκοινοτική πράξη & θα εκδοθεί ΤΠΥ χωρίς ΦΠΑ  ή έχει σημασία άν  ο εντολέας είναι η Ελληνική επιχείρηση ή η επιχείρηση του άλλου κράτους μέλους?
2. Αν μεταφέρει κατά την επιστροφή στην Ελλάδα εμπορεύματα, επίσης είναι σε κάθε περίπτωση ενδοκοινοτική πράξη ανεξάρτητα του εντολέα?
3.Ο  ΦΠΑ των δαπανών (κάυσιμα, διόδια) που καταβάλεται στο εξωτερικό, πως αντιμετωπίζεται?