Για εισόδημα ιατρού ΕΟΠΥΥ φορολογικού έτους 2014 που έχουν εκδοθεί τιμολόγια μέσα στο έτος 2015 (λόγω είσπραξης μέσα στο 2015)σε ποιο έτος θα φορολογηθούν;
Eπίσης τα τιμολόγια που έχουν εκδώσει για το 2014 ήταν   το 90% της αμοιβής τους διότι αρχικά εισπράττουν το 90% και όταν εισπράξουν το υπόλοιπο 10% μόνο τότε εκδίδουν τα τιμολόγια για το υπόλοιπο 10%   λόγω είσπραξης του.
Τώρα που έχει αλλάξει το φορολογικό καθεστώς για το 2015 τα υπόλοιπα του 2014 που δεν είχαν εισπραχθεί μέσα στο 2014 και δεν είχαν εκδοθεί τιμολόγια σε ποιο έτος θα φορολογηθούν και πότε θα έπρεπε να εκδοθούν τα τιμολόγια.