Στην περίπτωση που κάποιος κερδίσει σε τηλεοπτικό παιχνίδι χρηματικό ποσό, πως πρέπει να αντιμετωπιστεί; Δηλαδή υπόκειται σε χαρτόσημο 3,6 % , πάνω απο 1.000,00 φορολογείται με 20% και πρέπει να εκδοθεί τίτλος κτήσης;
Επίσης πρέπει να δηλώσει η εταιρία αυτές τις αμοιβές-κέρδη στο gsis και σε ποια κατηγορία (βεβαίωση εισοδήματος απο ποια κατηγορία);
ευχαριστώ