12/06/24 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας | Ξεκινάει από 1η Ιουλίου μαζί με την Απολογιστική Δήλωση - Για φθινόπωρο τα λοιπά έντυπα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Οριστική, όπως φαίνεται, είναι η υποχρεωτική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας από την 1η Ιουλίου για Βιομηχανίες και Λιανεμπόριο. Το θέμα της περαιτέρω παράτασης τέθηκε από αρκετούς, αλλά δείχνει ότι δεν προκρίνεται κάτι τέτοιο. Θυμίζουμε ότι, η υποχρέωση αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους

Από τα μέχρι τώρα δεδομένα που λαμβάνει ο όμιλος Epsilon Net, που σήμερα εξυπηρετεί τη συντριπτική πλειοψηφία της αγοράς σε συστήματα μισθοδοσίας και ωρομέτρησης, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα έως το τέλος Μαΐου:

 • Βιομηχανίες: Ο δείκτης ετοιμότητας είναι > 90% και είναι προφανές ότι έως τον Ιούλιο η κάλυψη θα πλησιάσει το 100%
 • Λιανεμπόριο: Το επίπεδο προετοιμασίας πλησιάζει το 70%, με συνεχόμενη αυξητική τάση, παρότι υπάρχουν αρκετές κατηγορίες επαγγελμάτων, που οφείλει ο νομοθέτης να διευκρινίσει το πλαίσιο εφαρμογής (ή μη) της κάρτας, όπως π.χ. λαϊκές αγορές, καταστήματα shop in a shop, κ.ά.


Η Απολογιστική Δήλωση (Ψηφιακών ωραρίων και υπερωριών)

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το νέο έντυπο της δυνατότητας υποβολής ψηφιακών ωραρίων και υπερωριών θα είναι έτοιμο έως το τέλος Ιουνίου, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα δοθεί η δυνατότητα σε κάθε εργοδότη που εντάσσεται στην υποχρέωση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας να επιλέξει αυτή τη μέθοδο υποβολής.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα κάθε υποβολή γίνεται με προδήλωση. Αυτή η επιλογή θα παραμείνει. Η Απολογιστική Δήλωση δεν ακυρώνει σε κανένα σημείο την προγραμματισμένη προδήλωση των προγραμμάτων εργασίας. Ωστόσο, η νέα μέθοδος φαίνεται ότι διευκολύνει τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, που με αυτό τον τρόπο δε θα κινδυνεύουν να δεχτούν κυρώσεις για περιπτώσεις που το αρχικό δηλωμένο ωράριο των εργαζομένων δεν ταιριάζει με τις σημάνσεις της κάρτας. Δε θα υποχρεούνται παράλληλα να προδηλώνουν κάθε υπερωρία που πολλές φορές ούτως ή άλλως την γνωρίζουν, ούτε μπορεί να προκαθοριστεί ο χρόνος της. Δε θα υποχρεούνται, επίσης, να προδηλώνουν τυχόν ανάγκες έκτακτης πρόσθετης απασχόλησης.

Για να συμβεί, όμως, αυτό θα πρέπει ο εκάστοτε εργοδότης να δηλώσει στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, με διαδικασία που αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα, ότι επιλέγει αυτό τον τρόπο υποβολής. Αν συμβεί αυτό και έχουμε π.χ. μήνα υποβολής τον Ιούλιο, κάθε εργοδότης θα υποχρεούται σε υποβολή Απολογιστικής Δήλωσης έως το τέλος Αυγούστου.


Τα νέα έντυπα του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Με αφορμή πλήθος ερωτημάτων που δεχόμαστε σχετικά με τον χρόνο εφαρμογής των νέων εντύπων του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, οι τελευταίες πληροφορίες που έρχονται δείχνουν ότι πάμε για νέα παράταση σε πλήθος νέων εντύπων, όπως: Νέο έντυπο Ε3 με προσθήκη (και υπογραφή εργαζομένου) στους Βασικούς Όρους Πρόσληψης, νέο έντυπο Όρων Ατομικής Σύμβασης Εργασίας, νέα Έντυπα Ε5/Ε6/Ε7 και νέο Έντυπο Οικειοθελούς Αποχώρησης χωρίς συναίνεση εργαζομένου. Το μόνο έντυπο που ίσως να είναι διαθέσιμο από 1η Ιουλίου – με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης εργοδότη – θα είναι η Δήλωση Απασχόλησης 6ης ημέρας (με 40% προσαύξηση αμοιβής).


Ας δούμε, όμως, τα 2 σημεία που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από κάθε εργοδότη για την ορθή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας:

1. ΟΡΦΑΝΟ ΧΤΥΠΗΜΑ

Τι συμβαίνει όταν απουσιάζει η σήμανση έναρξης ή λήξης στο σύστημα της κάρτας;

 • Για αυτούς τους εργαζόμενους ως έναρξη ή λήξη της απασχόλησης τεκμαίρεται το δηλωμένο ψηφιακό ωράριο. Ωστόσο, σε περιπτώσεις συστηματικών τέτοιων παραλείψεων γίνεται επιτόπιος έλεγχος και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος προστίμου.
 • Σε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου αν βρεθεί εργαζόμενος χωρίς σήμανση κάρτας, το πρόστιμο ενδέχεται να φτάσει έως το ποσό των 10.500€.
Σχόλιο: Σε κάποιους ηλεκτρονικούς ελέγχους από τον Σ.ΕΠ.Ε. έχουν επιβληθεί πρόστιμα χωρίς επιτόπιο έλεγχο. Εδώ η θέση του Υπουργείου Εργασίας είναι διαφορετική, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή κάθε προστίμου αποτελεί η απόδειξη της παράβασης, κάτι το οποίο αποδεικνύεται μόνο σε επιτόπιο έλεγχο.

2. ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΛΗΞΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

Με τα μέχρι τώρα στοιχεία έχουν προκύψει δεκάδες έλεγχοι από το Σ.ΕΠ.Ε., όπου «χρεώνονται» ως υπερεργασία οι μικρουπερβάσεις ωραρίων λόγω ολιγόλεπτης προγενέστερης εισόδου ή μεταγενέστερης εξόδου.

Με ποιο τρόπο αντιμετωπίζονται τα χτυπήματα εργαζομένων νωρίτερα από την ώρα έναρξης σύμφωνα με οδηγίες του Σ.ΕΠ.Ε.;

 • Θα πρέπει η ώρα σήμανσης της κάρτας να συμφωνεί με τη δηλωμένη ώρα έναρξης εργασίας και να καταγράφεται στην κάρτα ο πραγματικός χρόνος εργασίας.
 • Αν ο εργαζόμενος έρθει λίγο νωρίτερα από την ώρα ανάληψης εργασίας, η σήμανση της κάρτας ΠΡΕΠΕΙ να γίνει την ώρα έναρξης της απασχόλησης, όπως έχει δηλωθεί στην οργάνωση το χρόνου εργασίας. Είναι σαφές ότι, κατά τον χρόνο αυτό και μέχρι την σήμανση της κάρτας ο εργαζόμενος δεν πρέπει να απασχολείται.
Σχόλιο: Δεκάδες φορείς της αγοράς έχουν αιτηθεί προς την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να δοθεί μια πρακτική λύση στο μείζον αυτό θέμα, που αποτελεί μια συνηθισμένη καθημερινότητα στις επιχειρήσεις. Έτσι, εξετάζεται από το Υπουργείο να δοθεί ένα ελάχιστο διάστημα ανοχής (π.χ. 15 λεπτά – 30 λεπτά), όπου αυτός ο χρόνος να μην λογίζεται ως υπερεργασία, ιδίως όταν αυτός ο χρόνος απαιτείται για την προετοιμασίας ανάληψης ή αποχώρησης από την εργασία.


Ποιο είναι, όμως, το σημείο – κλειδί, που παρέχει διασφάλιση στον εργοδότη;

Το σημείο – κλειδί για την ορθή λειτουργία κάθε επιχείρησης, όσον αφορά την ψηφιακή κάρτα, αλλά και τα ψηφιακά ωράρια, υπερωρίες και άδειες, που συνήθως υποβάλλονται από τον λογιστή είναι η σύνδεση της εφαρμογής καταγραφής χρόνου της επιχείρησης με την εφαρμογή μισθοδοσίας (του λογιστή ή του εσωτερικού λογιστηρίου).

Έτσι, στο ερώτημα αν μπορεί να καλύψει την ψηφιακή κάρτα μια αυτόνομη εφαρμογή καταγραφής χρόνου εργασίας, η απάντηση είναι ΝΑΙ, αλλά σίγουρα δεν αποτελεί ασφαλή και ενδεδειγμένη λύση.

 • Η αυτόνομη εφαρμογή δεν καλύπτει την Απολογιστική Δήλωση Ψηφιακού Ωραρίου, που είναι εξαιρετικά κρίσιμη ενέργεια για την διευκόλυνση του λογιστή και την ασφάλεια του εργοδότη, με δεδομένη την υποχρέωση αντιστοίχισης του Ψηφιακού Ωραρίου με την Ψηφιακή Κάρτα.
 • Η αυτόνομη εφαρμογή δεν αντλεί στοιχεία από την εφαρμογή μισθοδοσίας κι επομένως τα στοιχεία που δύναται να αντλήσει απευθείας από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τα χτυπήματα της κάρτας μπορεί να είναι ελλιπή. Π.χ. σε σπαστό ωράριο το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ αποθηκεύει μόνο την τελευταία είσοδο και την τελευταία έξοδο του εργαζομένου. Επίσης, σημειώνεται ότι, δεν υπάρχει καμία πιστοποιημένη διαδικασία αυτόματης διασύνδεσης με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, καθώς δεν παρέχεται API.
 • Δεν μπορεί να προκύψει αυτοματοποιημένη διαδικασία ορθού και σύννομου υπολογισμού μισθοδοσίας, καθώς η διαδικασία καταχώρησης της εργασίας (από τον λογιστή) θα γίνει χειροκίνητα, με πλήθος διαφορετικών αρχείων.
 • Η αυτόνομη εφαρμογή δεν δέχεται καμία online ενημέρωση για προσλήψεις/αποχωρήσεις εργαζόμενων, ενώ δεν προκύπτει αυτοματοποιημένη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές ωραρίων αυτών.
 • Τέλος, τονίζεται ότι, η αυτόνομη διαδικασία συλλογής σημάνσεων κάρτας πολύ σύντομα (εντός του 2025) δε θα μπορεί να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην εφαρμογή μισθοδοσίας, κάτι το οποίο θα είναι άκρως απαραίτητο για τον ορθό έλεγχο της προσυμπληρωμένης Α.Π.Δ., που θα προκύπτει από το Υπουργείο Εργασίας.


comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Κλάδος > Εμπόριο, ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, έντυπα Εργάνη, Κλάδος > Βιομηχανία, Ψηφιακή κάρτα εργασίας