02/05/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων (Συλλόγων και σωματείων)

Στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού μπορούν να εγγραφούν όλοι οι μη κερδοσκοπικοί φορείς που αναπτύσσουν πολιτιστική δραστηριότητα. Όποιος φορέας επιθυμεί να υποβάλει αίτημα για επιχορήγηση από το ΥΠ.ΠΟΛ. οφείλει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής του στο Μητρώο. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν συνεπάγεται την επιχορήγηση του φορέα, αποτελεί όμως προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος επιχορήγησης. Επίσης και για την συμμετοχή σε διάφορα άλλα προγράμματα των Περιφερειών, είτε μέσω ΕΣΠΑ, είτε μέσω άλλων φορέων του Δημοσίου, απαιτείται η εγγραφή στο Μητρώο.

Οδηγίες για την εγγραφή παρέχονται στη διεύθυνση http://drasis.culture.gr

Η διαδικασία εγγραφής έχει ως εξής:

  1. Δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο site, χρησιμοποιώντας το email που θα σταλεί το μήνυμα της ενεργοποίησης του λογ/σμου και των κωδικών πρόσβασης.
  2. Καταχώρηση της ταυτότητας του φορέα, με στοιχεία όπως επωνυμία, διακριτικός τίτλος, καταστατικό έγγραφο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Διοικητικό Συμβούλιο, σκοπός, στοιχεία επικοινωνίας, οικονομικά στοιχειά, ενεργά μέλη, εθελοντές κλπ.
  3. Υποβολή της ταυτότητας για έλεγχο.
  4. Μετά τον πρώτο έλεγχο γίνεται επισύναψη αρχείων σε μορφή pdf. Υποχρεωτικά επισυνάπτετε το ΦΕΚ ίδρυσης (αρχικό καταστατικό), διαφορετικά θέλει ειδική βεβαίωση από το γενικό αρχείο του Πρωτοδικείου. Επίσης επισυνάπτονται το πρακτικό σύστασης του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου, τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού, ο οικονομικός και ο καλλιτεχνικός απολογισμός καθώς και το επιχειρησιακό σχέδιο του φορέα.
  5. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή θα πρέπει να γίνει αποστολή υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου, με γνήσιο υπογραφής του, είτε μέσω gov ( οπότε αποστέλλεται με email), είτε με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ( οπότε αποστέλλεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού). Το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης υπάρχει ως υπόδειγμα μέσα στο μητρώο.
  6. Για τους παλαιούς συλλόγους απαιτείται καλλιτεχνικός απολογισμός των 3 τελευταίων ετών και προϋπολογισμός νέου έτους.

Η Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας του ΥΠ.ΠΟΛ. στο email που έχει δηλώσει ο φορέας, θα αποστείλει βεβαίωση για την ολοκλήρωση της εγγραφής, στην οποία θα αναφέρεται και ο αριθμός μητρώου.

Σε περίπτωση παραλείψεων ή λαθών θα αποσταλεί email προς διόρθωση και συμπλήρωση αυτών.

Σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχου δεν προκύψουν πολιτιστικοί σκοποί εκ του καταστατικού του Φορέα, θα ενημερωθεί ο φορέας για την απόρριψη της εγγραφής του.

Σε αυτή τη περίπτωση, μόνο με τροποποίηση καταστατικού και αλλαγή του άρθρου περί του σκοπού, θα μπορεί να επανέλθει ο Φορέας, με νέα αίτηση στο Μητρώο.

Μετά την εγγραφή θα υπάρχει η δυνατότητα να ενημερώνονται όλα τα πεδία (επικαιροποίηση στοιχείων και δραστηριοτήτων του Φορέα) εκτός από: επωνυμία, ΑΦΜ, έτος ίδρυσης, νομική μορφή, τροποποίηση καταστατικού, έδρα, σκοπός, αντικείμενα, email.

Για αλλαγή, συμπλήρωση και διόρθωση των στοιχείων αυτών, θα πρέπει να αποστείλετε email στο dpde@culture.gr

Αργύριος Δ. Καβουρίνος
Οικονομολόγος / Λογιστής-Φοροτεχνικός Α' Τάξης
Εισηγητής σε θέματα Μη Κερδοσκοπικών Συλλόγων & Σωματείων
Εκδότης βιβλίων «περί Σωματείων & Συλλόγων Μη Κερδοσκοπικώνcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Πολιτιστικός σύλλογος, πολιτιστικές δραστηριότητες, εγγραφή στο μητρώο