06/05/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις ευκαιριακές εκδηλώσεις συλλόγων και σωματείων ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικών

Έως 31/12/2022 με την υπάρχουσα νομοθεσία ισχύουν τα εξής:

Στα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΝΠΙΔ), που λειτουργούν νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς, μορφωτικούς κλπ, προβλέπεται απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. στα έσοδα από ευκαιριακού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Δικαιούνται δε κάθε έτος (χρήση) δύο (2) τέτοιες εκδηλώσεις, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση τους, με απαλλαγή από τον ΦΠΑ, αλλά με την υποχρέωση να απεικονίσουν τις συναλλαγές για την συγκεκριμένη εκδήλωση (π.χ. παραστατικά αγοράς αναψυκτικών ή δωρεάς κλπ).

Η απαλλαγή αυτή δίνεται από τον προϊστάμενο της Εφορίας που ανήκουν με αίτηση, που θα περιγράφει και τα αγαθά που θα διατεθούν στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Η αίτηση γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσα από την υποβολή των αιτημάτων προς την ΑΑΔΕ.

Στις εκδηλώσεις αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, διαλέξεων, οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε επισκέπτες μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών ή άλλων παρόμοιων χώρων.

Σχετικές αποφάσεις:

Από 01/01/2023 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4873/2021 με το ΦΕΚ Α΄ 248/ 16-12-2021, σύμφωνα με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ ( Ν.2859/2000) και πλέον τίθεται πλαφόν και στον αριθμό των εκδηλώσεων αλλά και στο ετήσιο ποσό των εσόδων από αυτές τις εκδηλώσεις.

Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΝΠΙΔ) με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση και οι οποίες οργανώνονται προς αποκλειστικό όφελός τους, τυγχάνουν απαλλαγής από τον ΦΠΑ, με τον όρο ότι η απαλλαγή των εκδηλώσεων δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) κατ’ έτος και το όριο των εσόδων, των σχετικών συναλλαγών ανά έτος δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ, κατόπιν σχετικής υπεύθυνης δήλωσης / αίτησης προς την αρμόδια Φορολογική Αρχή τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκδήλωση και εφόσον η απαλλαγή αυτή δεν προκαλεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1/1/2023 και εφεξής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του ιδίου νόμου ( Ν.4873/2021).comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΝΠΙΔ, Σύλλογος ή σωματείο, Διεξαγωγή εκδηλώσεων, Απαλλαγή ΦΠΑ