05/05/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Η Συνέντευξη του Μήνα

Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Τα χαρτιά του αναφορικά µε το σχεδιασµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την επόµενη µέρα της πανδηµίας ανοίγει στο Epsilon7 ο κ.Κωστής Χατζηδάκης. Ο Υπουργός αναγνωρίζει ότι «κάποια αβεβαιότητα» θα υπάρξει για τις πιο ευάλωτες επιχειρήσεις καθώς και για κλάδους που βρίσκονται σε µετάβαση. «Δεν µένουµε όµως µε σταυρωµένα τα χέρια», υποστηρίζει και εξηγεί πως ο «οδικός χάρτης» του Υπουργείου θα βασίζεται σε επικαιροποιηµένες πολιτικές απασχόλησης, επιδοτούµενες ή µη, και στα προγράµµατα κατάρτισης και επανακατάρτισης µε έµφαση στις ψηφιακές δεξιότητες εργοδοτών και εργαζοµένων.

Σχετικά µε τις αλλαγές στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας που περιλαµβάνονται στο τελευταίο εργασιακό νοµοσχέδιο ο κ. Χατζηδάκης επιµένει πως «πρόκειται για µια ρύθµιση που δίνει µεγαλύτερη ελευθερία στους εργαζόµενους να διευθετήσουν την προσωπική και επαγγελµατική τους ζωή. Δυνατότητα που θα χρησιµοποιούν µόνο αν οι ίδιοι το θέλουν» υπογραµµίζοντας πως η διευθέτηση και οι υπερωρίες είναι δύο εντελώς ξεχωριστοί µηχανισµοί. Επιπλέον τονίζει ότι µε τη νέα ψηφιακή κάρτα εργασίας θα µπορούν «να ελέγχονται οι επιχειρήσεις για τυχόν καταχρήσεις σε σχέση µε τη «µαύρη» εργασία, την τήρηση των κανόνων για το ωράριο εργασίας και τις υπερωρίες».

Ο Υπουργός Εργασίας εκφράζει την αισιοδοξία του για την πορεία της οικονοµίας µετά το καλοκαίρι, εκτιµώντας ότι κλείνουµε µία περίοδο «η οποία λόγω και του κορωνοιού ήταν µία γκρίζα περίοδος». Αναλύει τους λόγους που κατ΄αυτόν θα πετύχει το σχέδιο του για την ταχύτερη απονοµή των εκκρεµών συντάξεων και προαναγγέλλει, σε δεύτερη φάση «σχέδιο ανασύνταξης του Ε.Φ.Κ.Α., ώστε να λειτουργήσει µε σύγχρονα και ευρωπαϊκά πρότυπα»

Ο κ. Χατζηδάκης αποκαλύπτει πως το Υπουργείο Εργασίας σύντοµα θα φέρει προς διαβούλευση το νοµοσχέδιο για την τηλεργασία που καθιερώνει το «δικαίωµα αποσύνδεσης του εργαζόµενου» και προβλέπει την υποχρέωση του εργοδότη να καλύπτει τις δαπάνες εξοπλισµού και τηλεπικοινωνιών και άλλες που είναι απαραίτητες για την τηλεργασία.

Ε7 |Κύριε Χατζηδάκη, όσο πλησιάζουµε στο καλοκαίρι, τόσο µεγαλώνουν οι ελπίδες ότι η αποτελεσµατικότερη ανάσχεση της πανδηµίας θα επιτρέψει στην οικονοµία και την αγορά να επανέλθουν πιο γρήγορα σε κανονικούς ρυθµούς λειτουργίας. Ωστόσο, η µεγάλη αγωνία εργοδοτών και εργαζοµένων είναι αν τους πρώτους µήνες της «επανεκκίνησης» πολλές χιλιάδες επιχειρήσεις βρεθούν ουσιαστικά «εν κενώ». Από τη µία πλευρά δεν θα έχουν όλα - και σταδιακά κανένα - από τα έως τώρα γνωστά µέτρα στήριξης και από την άλλη θα αντιµετωπίζουν συσσωρευµένες οφειλές, την υποχρέωση να καταβάλλουν ολόκληρο τον µισθό στους εργαζόµενους, έξοδα προµηθειών, λειτουργικές δαπάνες κ.λπ.. Ποιο πλέγµα µέτρων θα λάβει η κυβέρνηση για να µην έχουµε «κύµα» λουκέτων και απολύσεων;

Την επόµενη ηµέρα θα υπάρξουν δύο αντίρροπες δυνάµεις: Η µία, η οποία θα επηρεάσει τη µεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων και θα είναι ανοδική λόγω και της ανόδου στη ζήτηση. Η άλλη, θα επηρεάσει ορισµένες επιχειρήσεις, καθώς τη χρονιά που µας πέρασε, στηρίχθηκαν και επιχειρήσεις που υπό κανονικές συνθήκες ίσως δεν θα επιβίωναν. Είναι αναµενόµενο για αυτές τις τελευταίες να υπάρξει µια κάποια αβεβαιότητα. Όπως και για τους κλάδους σε µετάβαση. Δεν µένουµε όµως µε σταυρωµένα τα χέρια! Ολοκληρώνει το πόρισµά της για την επόµενη ηµέρα της αγοράς εργασίας η Οµάδα Εργασίας που έχουµε συστήσει στο Υπουργείο. Το πόρισµα αυτό θα είναι ο οδικός µας χάρτης και σε γενικές γραµµές θα κινηθεί σε 3 άξονες: Τις πολιτικές επιδοτούµενης απασχόλησης, στο βαθµό που επιτρέπονται από το κοινοτικό δίκαιο. Τις δυναµικές πολιτικές κατάρτισης και επανακατάρτισης. Και τον ανασχεδιασµό των πολιτικών απασχόλησης, ώστε να απαντούν στις ανάγκες της εποχής.

Σηµαντικό ρόλο θα παίξει η χρηµατοδότηση από το Ταµείο Ανάκαµψης και το Ε.Σ.Π.Α., η οποία θέλουµε να πιάνει τόπο, να είναι εµπροσθοβαρής και να δίνει έµφαση στις ψηφιακές δεξιότητες για εργαζόµενους και ανέργους!

Ε7 | Η κατάρτιση – και ιδιαίτερα σε ψηφιακές δεξιότητες – είναι το ζητούµενο για το εργατικό δυναµικό στην Ελλάδα τα αµέσως επόµενα χρόνια. Θα δούµε αλλαγές στο ρόλο του Ο.Α.Ε.Δ. και των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης;

Η κατάρτιση είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της προσπάθειάς µας για την επόµενη µέρα, όπως ανέφερα. Μας ενδιαφέρει να µην είναι ένα χαρτί χωρίς αντίκρισµα για τους καταρτιζόµενους. Αλλά να γίνει εκείνο το εφόδιο που θα τους δώσει το προβάδισµα στην αναζήτηση εργασίας. Αυτός είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο προωθούµε µία ριζική µεταρρύθµιση στον τοµέα της κατάρτισης µε τρεις βασικές αρχές: Την πιστοποίηση, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι υψηλού επιπέδου. Την αξιολόγηση τόσο των Κέντρων Κατάρτισης όσο και των καταρτιζοµένων. Και την αποτελεσµατική διαχείριση των πόρων, ώστε τα προγράµµατα να πιάνουν πράγµατι τόπο. Σε όλη αυτή την προσπάθεια το Υπουργείο θα έχει ρόλο επιτελικό, ενώ ο Ο.Α.Ε.Δ., µε τον εκσυγχρονισµό του, θα έχει πλέον «ρόλο-κλειδί». Τα νέα προγράµµατα θα συνδέονται και µε επιδοτούµενες θέσεις εργασίας και θα δίνουν έµφαση στην απόκτηση σύγχρονων δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες σε έναν κόσµο που αλλάζει ραγδαία. Προς αυτή την κατεύθυνση προωθούµε την έναρξη, µέχρι το φθινόπωρο, προγραµµάτων ύψους 300 εκατοµµυρίων ευρώ. Ώστε η κατάρτιση να γίνει εργαλείο οικονοµικής ανάπτυξης, εργαλείο µιας καλύτερης ζωής από εργαζόµενους και ανέργους!

Ε7 | Η τηλεργασία είναι ο νέος σηµαντικός τοµέας που άπτεται της εύρυθµης λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η Γ.Σ.Ε.Ε. υπέβαλε πρόσφατα πρόταση προς τους εργοδοτικούς φορείς και το Υπουργείο Εργασίας αναφορικά µε το «δικαίωµα αποσύνδεσης» των εργαζοµένων. Ποια είναι η δική σας θέση ως προς το θεσµικό πλαίσιο που ρυθµίζει σήµερα την τηλεργασία; Σε ποια σηµεία χρήζει βελτίωσης;

Η τηλεργασία εισέβαλε απότοµα στις ζωές µας µε την πανδηµία. Πρωτύτερα δεν ήταν διαδεδοµένη, στην Ελλάδα τουλάχιστον, και εκ των πραγµάτων ήταν και το ρυθµιστικό πλαίσιο ανεπαρκές. Αυτή είναι µία πραγµατικότητα την οποία έρχεται να αντιµετωπίσει το νοµοσχέδιο για την Προστασία της Εργασίας το οποίο βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο επεξεργασίας και σύντοµα θα παρουσιαστεί προς διαβούλευση. Εκσυγχρονίζουµε λοιπόν τον θεσµό της τηλεργασίας, η οποία θα επιτρέπεται µετά από συµφωνία µεταξύ εργαζοµένου και εργοδότη, πέρα από την υποχρεωτικότητά της σε περίπτωση που υπάρχουν λόγοι προστασίας της υγείας. Προβλέπουµε επίσης την υποχρέωση του εργοδότη να καλύπτει τις δαπάνες που είναι απαραίτητες για την τηλεργασία (εξοπλισµός, δαπάνες τηλεπικοινωνιών, κ.λπ.). Ενώ καθιερώνουµε και το «δικαίωµα αποσύνδεσης», δηλαδή το δικαίωµα του τηλεργαζοµένου να διακόπτει κάθε µορφής επικοινωνία που σχετίζεται µε την εργασία του, εκτός του συµφωνηµένου ωραρίου. Προστατεύοντας µε αυτόν τον τρόπο την προσωπική και οικογενειακή του ζωή!

Ε7 | Σε τι αποσκοπούν οι αλλαγές στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τις οποίες περιλαµβάνει το νέο εργασιακό νοµοσχέδιο;

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας ισχύει ήδη στην Ελλάδα 30 χρόνια τώρα (όπως και σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς υπάρχει και σχετική κοινοτική Οδηγία). Είναι µια νοµοθεσία που εφάρµοσαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και ένα µέτρο του οποίου έχει γίνει χρήση στην Ελλάδα µε υπογραφή των ίδιων των εργαζοµένων και των συνδικάτων τους. Η δική µας παρέµβαση συνίσταται απλώς στο ότι δίνουµε τη δυνατότητα στον εργαζόµενο να το ζητήσει και ο ίδιος, αν θέλει, για λόγους «συµφιλίωσης» της προσωπικής και επαγγελµατικής του ζωής. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι θα µπορεί να ζητήσει, αν θέλει, να δουλεύει περισσότερες ώρες για κάποια περίοδο, ώστε να δουλέψει λιγότερο σε µία άλλη περίοδο. Και όλα αυτά παίρνοντας τα χρήµατα που θα έβγαζε αν εργαζόταν κανονικά και χωρίς να επηρεάζεται ο συνολικός χρόνος εργασίας. Αυτό σηµαίνει, για παράδειγµα, ότι ένας φοιτητής ο οποίος δουλεύει σε ένα βιβλιοπωλείο και δίνει εξετάσεις, θα µπορεί να κάνει ένα «ταµείο χρόνου» εργασίας δουλεύοντας παραπάνω για µερικές µέρες. Και θα µπορεί να µεταφέρει το ταµείο αυτό στις εξετάσεις του µε τη µορφή άδειας. Ώστε να µην αναγκάζεται να πάρει άδεια άνευ αποδοχών, αλλά να πάρει άδεια µετ’ αποδοχών! Ή να µπορεί να εργάζεται 4 µέρες την εβδοµάδα αντί για 5 µέρες την εβδοµάδα. Ή να παίρνει 5 εβδοµάδες διακοπές αντί για 4 εβδοµάδες. Πρόκειται για µια ρύθµιση που δίνει µεγαλύτερη ελευθερία στους εργαζόµενους να διευθετήσουν την προσωπική και επαγγελµατική τους ζωή.

Δυνατότητα που θα χρησιµοποιούν µόνο αν οι ίδιοι το θέλουν!

Ε7 | Θα µπορεί ο εργοδότης ένα µέρος των υπερωριών, αντί να τις πληρώνει, να τις αντισταθµίζει µε έξτρα ρεπό στον εργαζόµενο;

Μα οι υπερωρίες δεν έχουν απολύτως καµία σχέση µε τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας! Μιλάµε για δύο τελείως διαφορετικούς µηχανισµούς. Και οι δύο έχουν ως βάση το οκτάωρο. Με τις υπερωρίες ο εργαζόµενος µπορεί να βάζει κάποια χρήµατα παραπάνω στην τσέπη του µε την επιπλέον του οκταώρου εργασία. Και αυτό θα συνεχίσει να ισχύει. Ενώ η διευθέτηση του χρόνου εργασίας είναι µια άλλη επιλογή που θα έχει ο εργαζόµενος- επαναλαµβάνω, µόνο αν το θέλει!- να δουλεύει λίγο παραπάνω µια περίοδο ώστε να εξοικονοµεί χρόνο για µια άλλη περίοδο και να τη διαθέτει στον εαυτό του, στην οικογένειά του ή όπως αλλιώς θέλει. Δεν έχουµε προφανώς κάτι εναντίον των υπερωριών. Άλλωστε, ενισχύουµε το πλαίσιο για τις υπερωρίες.

Διότι αναγνωρίζουµε ότι πολλοί εργαζόµενοι βασίζονται στις υπερωρίες για να στηρίξουν το εισόδηµά τους. Ε, λοιπόν, εµείς διευρύνουµε αυτή τη δυνατότητα, καθώς αυξάνουµε τις επιτρεπόµενες υπερωρίες από 96 ώρες στη βιοµηχανία και 120 ώρες στους λοιπούς κλάδους το χρόνο, στις 150/χρόνο σε όλους τους κλάδους! Ενώ από την άλλη πλευρά θα ελέγχουµε την τήρηση των υπερωριών µε την ψηφιακή κάρτα εργασίας για να µην «κλέβουν» οι εργοδότες τους εργαζοµένους. Το ότι θα έχουµε όµως ένα σύγχρονο πλαίσιο για τις υπερωρίες δεν σηµαίνει ότι πρέπει να απαγορεύσουµε την άλλη δυνατότητα, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας που ισχύει σε όλη την Ε.Ε. και εξυπηρετεί πολλούς εργαζοµένους.

Ε7 | Τι αλλάζει δηλαδή µε την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ποιους αφορά και πώς θα εφαρµοστεί;

Η ψηφιακή κάρτα είναι µια επανάσταση στην εργασία! Θα ξεκινήσουµε από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις (π.χ. τράπεζες) και θα επεκταθεί σταδιακά και στην υπόλοιπη αγορά εργασίας. Μέσω ενός αναβαθµισµένου συστήµατος ΕΡΓΑΝΗ και µε κεντρικό έλεγχο από το Υπουργείο Εργασίας, θα καταγράφονται αυτόµατα οι χρόνοι προσέλευσης, αποχώρησης, υπερωριών και υπερεργασίας των εργαζοµένων. Έτσι ώστε να ελέγχονται οι επιχειρήσεις για τυχόν καταχρήσεις σε σχέση µε τη «µαύρη» εργασία, την τήρηση των κανόνων για το ωράριο εργασίας και τις υπερωρίες. Με αυτό τον τρόπο, θα έχουµε έναν πλήρη ψηφιακό χάρτη της αγοράς, που θα είναι η καλύτερη εγγύηση όχι µόνο για τη διαφάνεια και τη δουλειά του Υπουργείου, αλλά και για τα δικαιώµατα των ίδιων των εργαζοµένων!

Ε7 | Η πρόσκλησή σας, στην κορύφωση του τρίτου κύµατος της πανδηµίας, για έναρξη της διαβούλευσης αναφορικά µε το νέο κατώτατο µισθό µάλλον αιφνιδίασε αρκετούς εργοδοτικούς φορείς. Είναι εφικτό, εν µέσω σφοδρής οικονοµικής κρίσης και µε το τοπίο της «επόµενης µέρας» να παραµένει θολό, να υπάρξουν τα απαραίτητα στοιχεία για την οικονοµία και την αγορά εργασίας που θα επιτρέψουν αφενός στους κοινωνικούς εταίρους να υποβάλλουν τεκµηριωµένες προτάσεις και αφετέρου σε εσάς να λάβετε την ορθή απόφαση;

Η διαδικασία καθορισµού του κατώτατου µισθού βασίζεται στις προβλέψεις του νόµου του 2013 που ψήφισαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και διατήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Προβλέπει διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους, εκπόνηση µελέτης της Τράπεζας της Ελλάδας, συνεργασία µε το Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών, κ.λπ.. Πρόκειται συνεπώς για µια διαδικασία µε συγκεκριµένα βήµατα, διαδικασία θεσµική και τεχνοκρατική. Θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που έχουν να κάνουν µε την πορεία της οικονοµίας τα τελευταία δύο χρόνια συνολικά και βάσει αυτών να βγουν τα τελικά συµπεράσµατα. Κλείνουµε λοιπόν µε αυτή την περίοδο, η οποία και λόγω του κορωνοϊού ήταν µια «γκρίζα» περίοδος. Και µετά το καλοκαίρι θα µπούµε σε µια νέα περίοδο που οι ενδείξεις δείχνουν θα είναι πιο θετικές για την οικονοµία. Μια περίοδο ανάπτυξης, που θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο µέλλον για τους εργαζόµενους. Διότι η δική µας κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι είναι µια κυβέρνηση φιλική στις επενδύσεις, ικανή να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και να βάλει τις προϋποθέσεις της ανάπτυξης. Και αυτό είναι ένα καλός οιωνός για τους εργαζόµενους και τις µελλοντικές απολαβές τους! Η Ελλάδα πέρασε µία δύσκολη δεκαετία και συνέχεια ακολούθησε και ο κορωνοϊός. Μετά το καλοκαίρι όµως δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για µια νέα πορεία. Σε αυτή τη νέα πορεία θα έχουµε ως συµµάχους µας τις νέες επενδύσεις που θα γίνουν, τις νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Ε7 | Για την κατάσταση στον Ε.Φ.Κ.Α. έχετε κάνει λόγο για την «κόπρο του Αυγείου». Έχετε εντοπίσει τους λόγους που οι προκάτοχοί σας δεν κατάφεραν να βελτιώσουν ουσιαστικά αυτή την εικόνα;

Η κατάσταση στον Ε.Φ.Κ.Α. είναι πολύ δύσκολη. Όταν επισκέφθηκα ένα υποκατάστηµα του οργανισµού πριν λίγες εβδοµάδες το διαπίστωσα µε τα ίδια µου τα µάτια. Ήταν εµφανείς οι γραφειοκρατικές κληρονοµιές του παλιού Ι.Κ.Α. και του παλιού Τ.Ε.Β.Ε. που έγιναν χειρότερες µε τη φύρδην µίγδην συγχώνευση τους στον Ε.Φ.Κ.Α. από το ΣΥΡΙΖΑ το 2016. Από την άλλη µεριά διαπίστωσα τις προσπάθειες της Διοίκησης εδώ και ενάµιση χρόνο να καλυτερεύσει η κατάσταση, αλλά και τον αγώνα των ίδιων των υπαλλήλων του οργανισµού. Και έχει υπάρξει πρόοδος: Οι συντάξεις που δόθηκαν το 2020 ήταν κατά 31% περισσότερες από το 2019, ενώ ξεκίνησε τµηµατικά και η απονοµή συντάξεων ψηφιακά. Αλλά, κακά τα ψέµατα, όπως σηµείωσα, το πρόβληµα είναι πολύ µεγάλο. Και το βασικό ρόλο έπαιξε η συγχώνευση χωρίς σχέδιο του 2016. Αυτό διαπιστώνεται πολύ εύκολα αν θυµηθεί κανείς ποια ήταν η κατάσταση µε τις συντάξεις πριν τη συγχώνευση. Ποια είναι αυτή; Ότι δεν υπήρχαν τόσα προβλήµατα γρήγορης απονοµής των συντάξεων το 2000, το 2005, το 2010, ακόµα και το 2015. Δεν λέει κανείς ότι τα πράγµατα ήταν τέλεια. Αλλά το ζήτηµα προέκυψε τα τελευταία χρόνια. Με αποτέλεσµα η κυβέρνησή µας να κληρονοµήσει 1.059.000 εκκρεµείς συνταξιοδοτικές υποθέσεις. Πέραν αυτών, υπάρχουν και τα δοµικά προβλήµατα του Ε.Φ.Κ.Α., π.χ. οι πάνω από 1.000 διαφορετικοί τρόποι ασφάλισης στους µισθωτούς. Αν προσθέσει κανείς και τις δυσκολίες που προκάλεσε η πανδηµία, αντιλαµβάνεστε ότι πρέπει να γίνει µια πολύ µεγάλη προσπάθεια!

Ε7 | Έχετε ξεκινήσει λοιπόν µια εντατική προσπάθεια για ταχύτερη απονοµή των χιλιάδων εκκρεµών συντάξεων. Ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει και ποια θα είναι τελικά η συµβολή ιδιωτών δικηγόρων και λογιστών;

Έχουµε βάλει σε εφαρµογή ένα συνολικό σχέδιο το οποίο πατάει πάνω στην προσπάθεια που έκανε η προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας: Αναφέροµαι στις µονιµοποιήσεις 150 περίπου συµβασιούχων που δούλευαν για πολλά χρόνια στον οργανισµό και έγιναν πριν έρθω εγώ στο Υπουργείο. Τα κίνητρα επίσης στους εργαζόµενους του Ε.Φ.Κ.Α. όταν εκδίδουν περισσότερες συντάξεις.

Αλλά και τη δροµολόγηση άλλων 180 προσλήψεων µέσω Α.Σ.Ε.Π. Τι προσθέτουµε λοιπόν εµείς; Την εγκατάσταση τις επόµενες µέρες 1.700 σύγχρονων υπολογιστών οι οποίοι θα βοηθήσουν τους υπαλλήλους να κάνουν τη δουλειά τους γρηγορότερα και ευκολότερα. Την πρόσληψη 100 ακόµα νέων συµβασιούχων οικονοµολόγων και άλλων τόσων συνταξιούχων του Ε.Φ.Κ.Α., πρόσφατα συνταξιοδοτηθέντων, µε σύµβαση έργου πληρωµή σύνταξη που εκδίδουν. Την καταβολή των προκαταβολών «εθνικών συντάξεων» και των αναδροµικών τους (αναδροµικά ετών σε ορισµένες περιπτώσεις!), για τις οποίες η διαδικασία αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί και θα καταβληθούν πριν το Πάσχα. Τέλος, τη χρήση των υπηρεσιών πιστοποιηµένων δικηγόρων και λογιστών- µε σχετική ρύθµιση που φέραµε στη Βουλή- οι οποίοι αφού εκπαιδευτούν και περάσουν από σχετικά σεµινάρια, θα µπορούν και αυτοί να εκδίδουν διάφορες πράξεις, µεταξύ των οποίων θα είναι και σχέδιο προσωρινής ή οριστικής σύνταξης. Είναι µία µέθοδος που ακολουθείται στις πολεοδοµίες µε µηχανικούς, στις εφορίες µε λογιστές και την υιοθετούµε και εδώ. Σε αυτά επικεντρώνουµε τώρα την προσπάθειά µας. Στόχος µας είναι να βάλουµε την κατάσταση µε τις εκκρεµείς συντάξεις σε µία σειρά. Ενώ, σε δεύτερη φάση θα ξεδιπλώσουµε το σχέδιο ανασύνταξης του Ε.Φ.Κ.Α.. Ώστε, να λειτουργήσει µε σύγχρονα και ευρωπαϊκά πρότυπα. Ώστε να φύγουµε από την εποχή στοιβαγµένων συνταξιοδοτικών αιτηµάτων και να πάµε στην εποχή της ψηφιακής απονοµής συντάξεων!

Η συνέντευξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη δημοσιεύθηκε στο τεύχος Μαΐου 2021 του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Τηλεργασία, Διευθέτηση χρόνου εργασίας, Υπουργείο Εργασίας, Κορωνοϊός, Εργασιακό νομοσχέδιο