05/03/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Αναστολές συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων μηνός Μαρτίου 2021. Χρηστικός πίνακας

Τι αναγράφει η απόφαση για τις ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

....Ειδικά για τις επιχειρήσεις που:

i) Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και,

ii) ήταν υποκείμενες σε Φ.Π.Α. καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και επιπλέον

iii) δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες και να μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις των εργαζομένων τους, πρέπει:

α) να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και

β) να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που τηρεί η ΑΑΔΕ.

ΑΡΑ οι πληττόμενες επιχειρήσεις που έχουν σωρευτικά τις περιπτώσεις i) και ii) και iii) τότε πρέπει α) και β) σωρευτικά να ισχύουν, ώστε να μπορούν οι εν λόγω επιχειρήσεις να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας όλου ή μέρος του προσωπικού τους.

Στον παρακάτω πίνακα που παρουσιάζουμε με βάση τις στήλες που έχει, οι συνδυασμοί που δεν επιτρέπουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις να θέσουν σε αναστολή εργασίας μέρος ή το όλο του προσωπικού τους, είναι τρεις (3).

i)

ii)

iii)

α)

β)

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

έως 31/12/2017

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ

ΣΕ ΦΠΑ

από 01/04/2019

έως 31/12/2020

ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ

από 01/04/2019

έως 31/12/2020

ΥΠΟΒΟΛΗ

ΔΗΛ. ΦΠΑ

από 01/04/2019

έως 31/12/2020

ΑΥΞΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ

01/04-31/12/2020

ΕΝΑΝΤΙ

01/04-31/12/2019

Αναστολή συμβάσεων

εργασίας

εργ/νων

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Οι πληττόμενες επιχειρήσεις (βάση ΚΑΔ, παράρτημα Γ απόφασης 9500/322/2021), που έκαναν έναρξη εργασιών έως 31/12/2017 και ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΦΠΑ (για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται), μπορούν ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ να θέσουν σε ΑΝΑΣΤΟΛΗ εργασίας, μέρος ή όλους τους εργαζόμενους τους (που προσλήφθηκαν έως 31/01/2021), για τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ του 2021.

Οι πληττόμενες επιχειρήσεις (βάση ΚΑΔ, παράρτημα Γ απόφασης 9500/322/2021), που έκαναν έναρξη εργασιών έως 31/12/2017 και ΑΝΟΙΞΑΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται), μπορούν ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ να θέσουν σε ΑΝΑΣΤΟΛΗ εργασίας, μέρος ή όλους τους εργαζόμενους τους (που προσλήφθηκαν έως 31/01/2021), για τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ του 2021.

Οι πληττόμενες επιχειρήσεις (βάση ΚΑΔ, παράρτημα Γ απόφασης 9500/322/2021), που έκαναν έναρξη εργασιών έως 31/12/2017, που είναι ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΦΠΑ (για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται), που δεν άνοιξαν υποκατάστημα (για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται), που έχουν υποβάλλει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται) και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ (για το χρονικό διάστημα σύγκρισης που αναφέρεται), μπορούν να θέσουν σε ΑΝΑΣΤΟΛΗ εργασίας, μέρος ή όλους τους εργαζόμενους τους (που προσλήφθηκαν έως 31/01/2021), για τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ του 2021.

Οι πληττόμενες επιχειρήσεις (βάση ΚΑΔ, παράρτημα Γ απόφασης 9500/322/2021), που έκαναν έναρξη εργασιών έως 31/12/2017, που ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΦΠΑ (για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται), που δεν άνοιξαν υποκατάστημα (για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται), που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ (για το χρονικό διάστημα σύγκρισης που αναφέρεται), αλλά ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ υποβάλλει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται) ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να θέσουν σε ΑΝΑΣΤΟΛΗ εργασίας, μέρος ή όλους τους εργαζόμενους τους (που προσλήφθηκαν έως 31/01/2021), για τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ του 2021.

Σημειώνουμε ακόμη:

Οι πληττόμενες επιχειρήσεις (βάση ΚΑΔ, παράρτημα Γ απόφασης 9500/322/2021), που έκαναν έναρξη εργασιών από 01/01/2018 και μετά, μπορούν ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ να θέσουν σε ΑΝΑΣΤΟΛΗ εργασίας, μέρος ή όλους τους εργαζόμενους τους (που προσλήφθηκαν έως 31/01/2021), για τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ του 2021.

Τι αναγράφει η απόφαση για τις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ:

....Όσες επιχειρήσεις υπάγονται σε Κ.Α.Δ. (σχετικά παραρτήματα Α και Β απόφασης 9500/322/2021) που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, ανεξαρτήτως αν έχουν επιτρεπόμενες ή μη δραστηριότητες, υποχρεούνται να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, εκτός από αυτούς που απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν ισχύει κανένα κριτήριο επιλεξιμότητας.


comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αναστολή λειτουργίας, Αναστολή σύμβασης, πληττόμενοι ΚΑΔ