Βοήθεια

1. Γενικά

Η υπηρεσία

Η On Line Τράπεζα είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν για την ενημέρωση των Οικονομολόγων, Λογιστών - Φοροτεχνικών και όλων όσων ασχολούνται με την φορολογική και εργατική νομοθεσία.

Γενικά χαρακτηριστικά

Ο χρήστης, έχοντας στην διάθεσή του όλα τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας και του παραθυρικού περιβάλλοντος, μπορεί σε λίγα λεπτά της ώρας να δώσει λύση σε οποιοδήποτε φορολογικό ή εργατικό πρόβλημα που τον απασχολεί.

Το σύστημα, έχοντας κωδικοποιημένους όλους τους φορολογικούς νόμους (ΦΠΑ, ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΓΛΣ, κλπ) καθώς και τις εγκυκλίους και αποφάσεις που αντιστοιχούν σε κάθε νόμο, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να γνωρίζει όλες τις προγενέστερες και μεταγενέστερες διατάξεις και να κάνει υπερσυνδέσεις μεταξύ αυτών.

Η μοναδικότητα του προϊόντος έγκειται στην λειτουργία του ως ένας Διαρκής Κώδικας Φορολογικής και Εργατικής Νομοθεσίας. Ο χρήστης μπορεί σε κάθε αντικείμενο, να μελετήσει τον αρχικό νόμο και μέσα από αυτόν να περάσει διαδοχικά από όλες τις τροποποιήσεις, καταλήγοντας στις τελευταίες ισχύουσες διατάξεις ή και το αντίστροφο. Το προϊόν λειτουργεί δηλαδή και διαχρονικά και με σημερινή κωδικοποίηση, δίνοντας ταυτόχρονα πολλαπλές επιλογές αναζήτησης δεδομένων.

Ένα ηλεκτρονικό εργαλείο πληροφόρησης που βοηθάει αποτελεσματικά τον σύγχρονο οικονομολόγο, λογιστή-φοροτεχνικό, δικηγόρο και όποιον θέλει να προσεγγίσει επιστημονικά την φορολογική νομοθεσία.

Εισαγωγή στην υπηρεσία

Η On Line Τράπεζα είναι μία υπηρεσία του Epsilon Network. Οι λειτουργίες και δυνατότητες της On Line Τράπεζα είναι διαθέσιμες σε κάθε συνδρομητή της υπηρεσίας. Η πρόσβαση γίνεται από το πάνω menu της αρχικής σελίδας κάνοντας κλικ στο εικονίδιο .

Επιλέγοντας Online Τράπεζα εμφανίζεται η εξής εικόνα:

2. Προσωπικά Εργαλεία

Χρήση προσωπικών εργαλείων

Σε κάθε σελίδα και σε κάθε προϊόν της πλατφόρμας, είναι δυνατή η πρόσβαση στη σταθερή μπάρα εργαλείων. Τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα είναι :

Ο λογαριασμός μου: Από το συγκεκριμένο σημείο, ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τα προσωπικά του στοιχεία (όνομα χρήστη, mail) ή να μεταβάλει τον κωδικό του.

Αγαπημένα: Διαχείριση των εγγράφων που ο χρήστης θεωρεί σημαντικά, αποθηκεύονται στο menu αυτό.

Αποθηκευμένες αναζητήσεις: Για αναζητήσεις στις οποίες απαιτείται η χρήση πολλών παραμέτρων και εφόσον αυτές ανακαλούνται συχνά, είναι χρήσιμη η αποθήκευσή τους, καθώς εκτός της εύκολης ανάκλησής τους, ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται για τυχόν νέα έγγραφα.

Πείτε μας τη γνώμη σας: Από το συγκεκριμένο σημείο, ο χρήστης μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικά τις ιδέες, παρατηρήσεις, προτάσεις και εντυπώσεις του

Έξοδος: Έξοδος από το σύστημα.

3. On line Τράπεζα Φορολογική και Εργατική Νομοθεσία

Γενικά

Στο επάνω μέρος της αρχικής σελίδας εμφανίζεται η σταθερή στήλη των υπηρεσιών της πλατφόρμας E-Forologia.

Με την επιλογή από τον χρήστη της Online Τράπεζας από το επάνω menu, εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας μία σταθερή μπάρα με τρεις επιλογές απ’ όπου ο χρήστης μπορεί να δει το βασικό πλαίσιο πλοήγησης της Online Τράπεζας . Οι τρεις αυτές επιλογές είναι : Νέα έγγραφα, Δημοφιλή έγγραφα, Έξυπνο ευρετήριο.

• Επιλέγοντας «Νέα έγγραφα» εμφανίζονται στην οθόνη όλα τα νέα θέματα ανά κατηγορία

• Επιλέγοντας «Δημοφιλή έγγραφα» εμφανίζονται στην οθόνη τα θέματα που έχουν τη μεγαλύτερη δημοφιλία χωρισμένα σε κατηγορίες.

• Επιλέγοντας «Έξυπνο ευρετήριο» εμφανίζεται στην οθόνη η ακόλουθη εικόνα

Πρόκειται για μία νέα λειτουργία της οn line τράπεζας που περιέχει ένα κατάλογο περιεχομένων με τα σημαντικότερα θέματα και πιο δημοφιλή θέματα της on line τράπεζας.

Η λειτουργία αυτή έχει ως σκοπό να βοηθήσει το χρήστη να έχει πιο εύκολη πρόσβαση σε μερικά από τα σημαντικότερα θέματα χωρίς τη χρήση της αναζήτησης.

Πρόκειται δηλαδή για ένα χρηστικό κατάλογο θεμάτων που περιλαμβάνει:

 • τους κωδικοποιημένους νόμους
 • τους πίνακες ΜΣΚΚ
 • τις διατάξεις που αφορούν το ΦΠΑ ακινήτων
 • τις διατάξεις που αφορούν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών
 • τα όρια τήρησης βιβλίου Αποθήκης
 • τις εγκυκλίους για την έναρξη, μεταβολή και διακοπή εργασιών
 • τις ομάδες του ΕΓΛΣ
 • τις διατάξεις για τις Αποσβέσεις
 • σημαντικά εργατικά θέματα
 • τα ισχύοντα τέλη δημοσίευσης σε ΦΕΚ
 • την κωδικοποίηση των δαπανών που εκπίπτουν από το εισόδημα
 • τους αριθμούς ΚΑΔ
 • Τις υπηρεσίες Μιας Στάσης

Τα θέματα που περιέχονται στο έξυπνο ευρετήριο είναι ταξινομημένα σε ενότητες, και κάθε μία από αυτές τις ενότητες περιλαμβάνει όλα τα σχετικά σημαντικά θέματα. Κάνοντας κλικ πάνω σε μία ενότητα εμφανίζεται ένας κατάλογος με θέματα σχετικά με την ενότητα αυτή.

Αν για παράδειγμα ο χρήστης επιλέξει την ενότητα «Κωδικοποιημένοι Νόμοι» εμφανίζεται η παρακάτω λίστα:

Η λίστα αυτή περιλαμβάνει όλους τους κωδικοποιημένους νόμους που υπάρχουν στην τράπεζα και ο χρήστης είναι σε θέση να επιλέξει με μια απλή κίνηση ένα ή περισσότερους από αυτούς τους νόμους για μελέτη.

Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να γνωρίζει ο χρήστης τον τίτλο ή τον αριθμό του νόμου όπως γίνεται με την λειτουργία την αναζήτησης με αριθμό ή με κείμενο.

Με τον ίδιο τρόπο εμφανίζονται και τα θέματα που περιέχουν και οι άλλες ενότητες.

Λειτουργίες διαχείρισης θεμάτων

Αριστερά, υπάρχει η μπάρα εργαλείων διαχείρισης των θεμάτων. Οι δυνατότητες που έχει ο χρήστης είναι :

 • Με το σύμβολο αυτό μπορούμε να ανοίξουμε όλα τα άρθρα του νόμου.
 •  Στο συγκεκριμένο εικονίδιο γίνεται σύμπτυξη των άρθρων του νόμου.
 • Με το σύμβολο αυτό μπορούμε να μεγαλώσουμε την γραμματοσειρά ανάγνωσης του διαλόγου.
 •  Από αυτό το εικονίδιο παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης του εγγράφου , νόμου, ΠΟΛ που μας ενδιαφέρει.
 •  Από αυτό το εικονίδιο δίνεται η δυνατότητα προσθήκης κάποιου θέματος στα «Αγαπημένα» ώστε να είναι εύκολη η ανεύρεσή του.
 • Με αυτό το εικονίδιο παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης κάποιου σχολίου στο συγκεκριμένο ερώτημα, στο οποίο σχόλιο θα έχει πρόσβαση μόνο ο χρήστης που το δημιούργησε.
 • Από αυτό το εικονίδιο παρέχεται η δυνατότητα αποστολής με mail του διαλόγου που μας ενδιαφέρει.

4. Αναζήτηση στην On line Τράπεζα

Λειτουργία της Αναζήτησης

Η λειτουργία της αναζήτησης βοηθά τον χρήστη να εντοπίσει νόμους, εγκυκλίους, και αποφάσεις που έχουν απασχολήσει τα μέλη του e-forologia και τον ενδιαφέρουν.

Αναζήτηση με κείμενο

Ο χρήστης καταχωρεί στο πεδίο μια λέξη ή φράση «κλειδί», η οποία αποτελεί και το κριτήριο αναζήτησης.

Η εφαρμογή αναζητά χρησιμοποιώντας «ρίζα λέξης» αφαιρώντας αυτόματα τις καταλήξεις και χωρίς να έχει σημασία ο τονισμός ή αν τα γράμματα είναι πεζά ή κεφαλαία. Δεν χρειάζεται η προσθήκη συμβόλων (όπως *).

Λέξεις με λιγότερα από τρία γράμματα δεν λαμβάνονται υπόψιν.

Ταξινόμηση

Στο σημείο αυτό ο χρήστης επιλέγει είτε όπου εμφανίζονται τα αποτελέσματα με βάση τη πιο πρόσφατη ημερομηνία είτε όπου εμφανίζονται τα αποτελέσματα με κριτήριο τη λέξη που έχει εισάγει.

Αναλυτική αναζήτηση :

Στο σημείο αυτό ο χρήστης επιλέγει το πεδίο .

Στο σημείο αυτό ο χρήστης ορίζει το χρονικό διάστημα εντός του οποίου εκδόθηκε το έγγραφο που αναζητεί

Ο χρήστης εδώ επιλέγει την κατηγορία στην οποία ανήκει το έγγραφο που αναζητά

Ο χρήστης εδώ επιλέγει την κατηγορία των θεματικών ενοτήτων που τον ενδιαφέρει.

Αποθήκευση Αναζήτησης

Παρέχεται και η δυνατότητα , ώστε αν ο χρήστης θελήσει, να επαναφέρει τα θέματα που προέκυψαν από την αναζήτηση, με την επιλογή της σχετικής αναζήτησης. Η λειτουργία αυτή εξυπηρετεί ιδιαίτερα στις αναζητήσεις με σειρά κριτηρίων (έτσι ο χρήστης δεν χρειάζεται να θυμάται τα κριτήρια που επέλεξε), καθώς και για αναζητήσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το χρήστη (με την επιλογή της αποθηκευμένης αναζήτησης ο χρήστης ενημερώνεται αυτόματα για κάθε νέο έγγραφο στο θέμα που αναζήτησε αρχικά).

Επιλέγοντας εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα, μέσω του οποίου ο χρήστης αποθηκεύει την αναζήτηση με το όνομα που επιθυμεί. Το προτεινόμενο από το σύστημα όνομα είναι αυτό με το οποίο έγινε η αναζήτηση (στο παράδειγμά μας, ΕΝΦΙΑ).

Αναζήτηση με αριθμό

Η αναζήτηση με αριθμό προϋποθέτει ότι ο χρήστης γνωρίζει τον αριθμό του εγγράφου π.χ (Νόμο, ΠΟΛ, κ,λπ)

Παράδειγμα

Αν για παράδειγμα, ο χρήστης πληκτρολογήσει «4172», εμφανίζεται το παρακάτω αποτέλεσμα

Εάν ο χρήστης κάνει κλικ στον νόμο εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα

• Στο πεδίο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαβάσει τον αρχικό νόμο πριν τη κωδικοποίησή του.

• Δεξιά σε κάθε άρθρο εμφανίζονται σε γκρι πλαίσιο όλες οι διατάξεις του

• Αριστερά δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να διαβάσει όλα τα άρθρα του νόμου ή κάποιο συγκεκριμένο. Έστω ότι επιλέγει το Άρθρο «12»

• Επάνω και δεξιά του άρθρου δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να προσθέσει κάποιο σχόλιο το οποίο θα εμφανιστεί στο πεδίο , να το στείλει με email, να το εκτυπώσει ή να το κοινοποιήσει στο facebook και στο twitter

• Ακριβώς κάτω από το άρθρο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει όλες τις κωδικοποιήσεις που έχει υποστεί το συγκεκριμένο άρθρο με χρονολογική σειρά.

• Δεξιά σε κάθε παράγραφο εμφανίζονται σε γαλάζιο χρώμα όλα τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί σχετικά με την παράγραφο του συγκεκριμένου άρθρου.

• Τέλος εμφανίζεται με γαλάζια γράμματα όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει τα σχόλια της εκάστοτε κωδικοποίησης από την Επιστημονική ομάδα της Epsilon Net.