Καλησπέρα σας,
Στο λογιστικό γραφείο υποχρεούμαι βάση νόμου να συντάσσω ετήσιες καταστάσεις συμφωνητικών με του πελάτες; Τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κόβονται μια φορά το χρόνο και συγκεκριμένα κάθε τέλος Δεκεμβρίου όπου κλείνει και η διαχειριστική περίοδος. Εάν κόψω τα τιμολόγια όλων των πελατών μου στις 31/12/2017 μέχρι πότε είμαι υποχρεωμένος να καταθέσω κατάσταση συμφωνητικών;
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,