Σε κατάστημα λιανικής πώλησης ενδυμάτων χρησιμοποιούμε πρόγραμμα παραγγελιοληψίας για λόγους τήρησης αποθεμάτων και ταμειακή μηχανή από την οποία εκδίδουμε τις Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης. Σήμερα λειτουργεί το πρόγραμμα παραγγελιοληψίας αυτόνομα – ασύνδετα με την ταμειακή μόνο για να εξυπηρετήσει την παρακολούθηση των Αποθεμάτων, στο οποίο ο χρήστης εισάγει τα είδη που πωλούνται και οι Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης εκδίδονται από την ταμειακή μηχανή η οποία έχει διασυνδεθεί με το τερματικό τραπέζης (EFT POS). Επειδή αυτός ο τρόπος είναι χρονοβόρος και για να αποφύγουμε λάθη των χρηστών, μελετάμε την σύνδεση του λογισμικού προγράμματος της παραγγελιοληψίας με την ταμειακή μηχανή. Το λογισμικό πρόγραμμα παραγγελιοληψίας που έχουμε δεν είναι ελληνικό και δεν έχει υλοποίηση MyData.

Το ερώτημα μας είναι αν η σύνδεση του προγράμματος παραγγελιοληψίας με την ταμειακή που είναι συνδεδεμένη με το POS, θεωρείται με τις υποχρεώσεις σύνδεσης ταμειακής με POS σύμφωνα με την Α.1190 / 2022 και μπορεί να λειτουργήσει με απλή σύνδεση (η ταμειακή θα αποστέλλει όλες τις συναλλαγές στο esend), ή θα πρέπει να γίνει υλοποίηση mydata και να λαμβάνονται δεδομένα (POS transaction) από την ταμειακή και να αποστέλλονται στο mydata A.1155/2023 (σύνδεση ERP με POS);

Ευχαριστούμε πολύ
Με εκτίμηση