Επιχείρηση έχει ΚΑΔ λιανικής ως δευτερεύουσα δραστηριότητα. Δεν κάνει πωλήσεις λιανικής αλλά μόνο πωλήσεις χονδρικής.

Λόγω του ΚΑΔ έχει υποχρέωση να έχει ταμειακή και P.O.S ;

Ο ΚΑΔ είναι στην λίστα για ταμειακή και P.O.S

Θα πρέπει να διαγράψει τους ΚΑΔ ή επειδή δεν κάνει πωλήσεις λιανικής δεν θα έχει πρόβλημα;