Ατομική επιχείρηση με έδρα την Ελλάδα πρόκειται να παρέχει γενεαλογικές υπηρεσίες.

Πρόκειται για κατά παραγγελία έρευνα σε αρχεία, ανάγνωση παλαιών κειμένων και μετάφραση. Όλες είναι πνευματικές εργασίες. Απαιτούνται γνώσεις ιστορίας, παλαιογραφίας (ανάγνωση παλαιάς γραφής) και μετάφρασης. Όσον αφορά την έρευνα ταιριάζει με τον ερευνητή (και το δημοσιογράφο) και όσον αφορά το γλωσσικό κομμάτι ταιριάζει με το μεταφραστή.Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται κυρίως σε ιδιώτες (συνήθως ομογενείς Ελληνες) σε χώρες της Ε.Ε. και τρίτες χώρες (ΗΠΑ,Αυστραλία,Καναδάς κτλ.).Οι πελάτες, μέσω μιας ιστοσελίδας, αναθέτουν στην επιχείριση, την έρευνα για την παροχή πληροφοριών που αφορούν το γενεαλογικό τους δένδρο και άλλα στοιχεία της καταγωγής τους και προπληρώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο (PAYPAL).H επιχείρηση ανατρέχει σε διάφορα αρχεία (δημοτολόγια κλπ), συλλέγει τις πληροφορίες που αφορούν τον πελάτη και του αποστέλλει μέσω e-mail μια αναφορά με τις πληροφορίες που συνέλεξε για αυτόν.
A) Για τους πελάτες εντός Ε.Ε. και των τρίτων χωρών θα πρέπει να χρεώσει ΦΠΑ και τι υποχρεώσεις απορρέουν ως πρός τον ΦΠΑ; (θεωρούμε ότι οι υπηρεσίες που παρέχει δεν είναι ηλεκτρονικά παρεχόμενες).
B) Η ΑΠΥ που πρέπει να εκδώσει προς τον ιδιώτη, θα πρέπει να είναι από φμτ ή φορ. μηχανισμό ή έχει απαλλαγή θεωρώντας ότι ανήκει στα ελευθέρια επαγγέλματα που απαλλάσονται της υποχρέωσης έκδοσης ΑΠΥ από φμτ ή φορ. μηχανισμό;
Αν τελικά έχει υποχρέωση έκδοσης των στοιχείων με φμτ ή φορ. μηχανισμό απορρέει και υποχρέωση να έχει POS;