Καλημέρα,
Α)σχετικά με διακοπή εργασιών ομόρρυθμου εταιρείας ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ,απαιτείται κατάθεση ισολογισμού ?
Β) Διακοπή ίδιας περίπτωσης ,δηλαδή οε με απλογραφικά βιβλία, εκπρόθεσμη ,διακοπή σε πραγματικό χρόνο και συγκεκριμένα με ημερομηνία διακοπής έτους 1990,απαιτείται σύνταξη ισολογισμού προκειμένου να γίνει η διακοπή στη ΔΟΥ? (αναφέρω διακοπή σε ΔΟΥ διότι είναι με παλιά με ημερομηνία οπότε γίνεται μεσω ΔΟΥ).
ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ