Ατομική επιχείρηση e-shop δεν εκτελεί συναλλαγές παρά μόνο τις πληρωμές ΕΦΚΑ.Μπορεί να τεθεί σε αδράνεια?Αν ναι τι κάνει από την ημερομηνία της αδράνειας όσον αφορά την φορολογική ταμειακή μηχανή,τη φορολογία εισοδήματος,το ΦΠΑ καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ?